112 Personelinin Yemek Hizmeti

0
277

112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan personele ödenecek yemek yardımı konusunda son resmi yazının özetini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Sağlık Bakanlığı ile Maliye arasında görüşmeler sürmekte olup, nakdi yemek yardımı ” Ek Madde 2- (Ek: 25/7/2011-2011/2083 K.) Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.
Bu personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan yararlandırılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir” kapsamı dışındakilere ödeneceği ortaya çıkmıştır.

dyt-ali-yorumezEditörün özeti : 112 personeli yemek yardımı ödeneğini şuanda almayacağı. Bunun için Hastane yemekhanelerinden ve Müdürlük Yemekhanelerinden ücretsiz yemek hizmeti almaya devam edecekleri ve ayrıca Müdürlük yemek hizmeti vermediği birimlere bu yardımı ödeyecek.

Diyetisyen Ali YÖRÜMEZ
Genç Diyetisyenler Editörü
dytali@gmail.com

 

mail-grubu