ASKERLİKTE KISA DÖNEM BİTİYOR
ASKERLİKTE KISA DÖNEM BİTİYOR

Askerliğe Yönelik Yeni Düzenleme

Eğitim sebebi ile askerliği tecil ettirerek lisans sonrası ise askerliğini kısa dönem yapma dönemi tarih oluyor.

bedelli askerlik şartları !

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin dört yıllık bölümlerine kaydolan erkek öğrencilerin büyük çoğunluğu, askerliği ertelemek isteyenlerden oluşuyordu.
Yeni Düzenleme sonrasında ise ilkokul mezunu ve üniversite mezunu arasında bir fark gözetilmeyecek.

Siyah çay mı ? Yeşil çay mı ?

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Muhammet Kurulay’a göre gençler uzun vadeli planlarını daha kolay yapacak. Kurulay şunları söylüyor: Askerlikte herkesi aynı şartlarda değerlendirmek günümüz şartlarına uygun. Üniversite okumak ayrıcalıklı olmaktan çıktı. Bu durumda sadece askere gitmemek için okula kayıt olup zaman ve maddi kayba yol açıyordu. Bunun da önüne geçildi. Askerliğini bir şekilde ertelemek isteyenler artık okulu mazeret gösteremeyecek.

Gençler uzun vadeli planlarını daha kolay yapacak. Bu ülkenin gelişimi ve ekonomisine oldukça önemli katkı sağlayacak. Beklenen değişikliğin, çağı takip eden ve gereklerini yerine getirmeye çalışan bir yönü var

Sporcu beslenmesi nedir ?

 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Anık

Askerlikten kaçmak için üniversite okuyanların eğitimin kalitesini bozduğunu söyledi. Anık şöyle dedi: Eğitim sürecinin, askerlik görevinin yerine getirilmesinde geciktirici veya erteleyici bir rolünün olması, ilk bakışta gençlerimize çok büyük bir avantaj sağlıyor gibi görünmektedir. Ancak gerçekte böyle değildir. Askerliği ertelemek ya da tecil etmek amacıyla eğitim sürecinin araçsallaştırması, eğitimin kalitesi ve işleyişini bozmaktadır. Askerliği tecil amacıyla üniversitelere kayıt yaptırılması ve bilhassa lisansüstü eğitiminin bu amaca yönelik olarak tercih edilmesi, eğitimden beklenen başarıyı doğrudan olumsuz etkilemektedir. Öncelikle, askerliği tecil niyetiyle eğitimi kullanmak isteyen öğrenciler, derslere devam etmez, sınıfta kalır, eğitim sürecine ne kadar çok uzatırsa, amacına o kadar fazla nail olacağını düşünmektedir. İkincisi, bazı vakıf üniversitelerinin devam ve eğitimin kalitesi konusunda esneklikler sağlayarak, daha fazla sayıda öğrenci elde etmeye çabalamaları, askerliğin eğitim ve eğitimin askerlik amaçlarıyla araçsallaştırılarak meşrulaştırılmasına neden olmaktadır.

Kaynak : personelsaglikhaber.net

mail-grubu