Anasayfa Genel Batman Üniversitesi Akademisyen Alım İlanı

Batman Üniversitesi Akademisyen Alım İlanı

0
1183
diyetisyen-rehberi

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547. 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgeesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukiarı anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgeesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çatışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın üstesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) başvuracaklardır.

– Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi: 27.12.2013

Son Başvuru Tarihi: 10.01.2014

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ÜNVAN DRC AÇIKLAMA
SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK   PROFESÖR 1 Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik Bolümü mezunu olup, aynı alanda Doktora yapmış olmak.
HEMŞİRELİK PROFESÖR 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü mezunu olup. aynı alanda Doktora yapmış olmak.
HEMŞİRELİK PROFESÖR 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü mezunu olup, aynı alanda Doktora yapmış olmak.
BESLENME VE DİYETETİK   DOÇENT 1 Fakülte veya Yüksekokullann Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olup, aynı alanda Doktora yapmış olmak.
HEMŞİRELİK DOÇENT 2 Tıp Fakültesi veya Fekülte veya Yüksekokullann Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, tıpta uzmanlık veya hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
HEMŞİRELİK YARDIMCI DOÇENT 4 Fakülte veya Yüksekokullann Hemşirelik Bölümü mezunu olup, aynı alanda Doktora yapmış olmak.
diyetisyenstore-logo