Devlette Çalışan Diyetisyene Ücretsiz İzin Hakkı ile İlgili

0
1404
www.diyetisyenstore.com

657′ NİN İLGİLİ MADDESİ

Devlet memurlarına hangi hallerde ne kadar süreyle aylıksız izin verileceği 657 sayılı Kanunun 108. maddesinde belirtilmiştir.

Bu madde 6 başlık bulunmaktadır. Bu başlıklardan birisi de, hizmet süresi kıstasına göre aylıksız izindir. Maddenin konuyla ilgili fıkrası şu şekildedir:

“E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.”

BU MADDEYE GÖRE;

1-) 5 yılını dolduran memura, talebi halinde aylıksız izin verilebilmektedir.

2-) Maddede geçen “5 yıllık hizmet” ibaresindeki hizmetten, yıllık izin verilmesine esas hizmet süresi anlaşılmalıdır. Zaten bu husus, madde metninde yazılmaktadır.

Bu ise şu demektir. Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler, aylıksız izne esas hizmet süresinin tespitinde de dikkate alınmaktadır. Bir örnek verecek olursak, GİH sınıfında çalışan bir memur daha önce özel sektörde çalıştığı süreleri emeklilikte saydırabilmesine rağmen, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılmadığı için için kazanılmış hak aylığında saydıramamaktadır. Ancak THS’de yer alan bir mühendis, yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde çalıştığı süreleri emeklilikte bire bir, kazanılmış hak aylığında ise 3/4 oranında saydırabilmektedir. Yine Sağlık Bakanlığında çalışan bir DİYETİSYEN, özel kurumda geçen Diyetisyenlik yaptığı sürelerini emeklilikte bire bir, kazanılmış hak aylığında ise 3/4 oranında saydırabilmektedir.

3-) Madde metni “aylıksız izin verilebilir” demiştir. Madde metni “verilir” şeklinde bir zorunluluk öngörmediği için, bu izin de amirin takdir hakkı bulunmaktadır

 

Kaynak : memurlar.net

mail-grubu