Erciyes Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı

0
1323
asASASasAS
www.diyetisyenstore.com

Erciyes Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adayların online başvurusundan sonra evrakları ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurmaları ve kesin kayıt işlemlerini, ders kayıtlarını şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır..

 

Anabilim Dalları KONTENJAN SAYISI a,b BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c
YL g DR YL DR
Lisans Mezunu j YL Mezunu g Lisans Mezunu YL Mezunu
Anatomi d,e 4 3 3/2,5,2,9,10,14,20, 25,33,34,44 1,2,3/1,4,22,33
Histoloji-Embriyoloji e 5 2 5,7,20 1,2,3/1,4,22
Biyofizik e 3 2 1,2,3/1,4,5,16, 33,34,48,59 1,2,3/1,4,22,23,30,33,59
Farmakoloji d, 3 4 3 3/1,4,22
Fizyoloji e 6 5 2,3,4,5,10,13, 20, 33,34,57 1,2,3/1,4,22,33
Egzersiz Fizyolojisi e 4 3,5,6,7,9,10,13,14,15, 20,21,34,44,45,46, 58, 59
Parazitoloji e 2 1 3/2,5/1,33 1,3/1,4,22,33
Mikrobiyoloji e 9 5 2 3/2,4,5,34,47 1,2,3/2,4,47 1,2,3/1,4, 22,47
Biyokimya e 5 5 5/1,5/2,5/3,5/4, 15/1,47 1,2,3/1,22,47,52
Tıbbi Biyoloji e 7 4 1,2,3,4,5,13,33,34 1,2,3/1,4,22,23,24,26, 33,55,67
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları e 3 10,20,44,65
Kök Hücre Bilimleri v 11 1,2,3,4,5,10,12,13,20, 34,44,46,58,59,64
Tıbbi Genetik e 3 3 1,2,4,5,12,33,34,44,58 1,22,24,47
Halk Sağlığı e 9 4 1,2,7,8,9,13,20,46,56 1,22
Veteriner Anatomi d,e 3 h +2 u 2 3+2 u +3 h
Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi e 1 3/1,4,6,12,13,19,46
Veteriner Cerrahi e 4 4 4 4,22
Veteriner Doğum ve Jinekoloji e 3 4
Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama e 7 4
Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji e 5+1u 5 5+1u 1,3,4,5/1,5/2,5/5, 15/1,19 1,3/1,4 1,3/1,4,22,23,24
Veteriner Fizyoloji e 2 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12, 13,14,15,16,17,18,19, 20,21,25,44,45,46
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları e 4 5 1 4,5/1,12,15/1,17,18,19 4,18 22,23,24,27,35,39,49
Veteriner Histoloji-Embriyoloji e 5 3 4 2,4,5,12,19,58 5,12,19 1,2,4,22,24,39
Veteriner İç Hastalıkları e 4 1 2 4,43 4,33 4,22, 33
Veteriner Mikrobiyoloji e 3 2,3,4,5/1,5/2,5/3,5/5, 7,9,10,12
Veteriner Parazitoloji e 4 4, 5,58
Veteriner Patoloji e 4+4 h +4 u 4,5,12,19
Veteriner Viroloji e 2 1,3,4,5
Veteriner Zootekni e 6+1 h 1 1 4,5,7,8,9,10,13,15, 18,20,44,58,62 4 22,23,24
Protetik Diş Tedavisi d,e 5+1 h 2
Beslenme ve Diyetetik d 8 13
Hemşirelik e 10 10, 20, 44, 51, 57, 62
Halk Sağlığı Hemşireliği e 2+1 h 22, 28, 30, 54
Çocuk.Sağ. ve Hast.Hemşireliği e 1 22,30,54
Kadın –Doğ.Sağ.Hast. Hemşireliği e 2 22,30,54
Hemşirelik Esasları e 2 22, 30, 54
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği e 1 22, 30, 31, 54
Eczacılık Farmakognozi d,e 4 3 , 33, 51, 59
Eczacılık Biyokimya e 3 3, 5/1, 5/2, 15/1
Analitik Kimya e 3 1 3, 15 3/1,22
Beden Eğitim ve Spor Bilimleri e 4 6 21, 33, 45, 59,68 22,33
Hareket ve Antrenman Bilimleri e 10 5 21, 33, 45, 59,68 22,33
Cumhuriyet Üniv. İle Vet. Parazitoloji Ortak Prog.. m e 1 2 1 4,5,58 4 22,23,24,26
Cumhuriyet Üniv. İle Vet. Fizyoloji Ortak Prog. m e 2 1,2,3 ,4,5,7,8,9,10,12, 13,14,15,16,17,18,19, 20,21,25,44,45,46
Cumhuriyet Üniv. İle Ecz. Biyokimya Ortak Prog. m e 7 59
Cumhuriyet Üniv. İle Vet. Farmakoloji-Toksikoloji Ortak Programı. m e 3 3 3 1,3,4,5/1,5/2, 5/5, 15/1,19 1,3,4 1,3/1,4,22,23,24,29
Kırıkkale üniv. İle Tıp Mikrobiyoloji Ortak Programı. t e 3 2,3,4,5/1,5/2,5/3,5/5, 7,9,10,12
Kırıkkale Üniv. İle Veteriner besin hijyeni ve teknolojisi ortak Programı. t e 4 4 3/1,4,6,12,13,19,46 1,4,12,22
Selçuk Üniv. İle Veteriner Patoloji Ortak Programı. l d 9 4,22

a Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar.

b Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar programlar arasında başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilecektir.

c Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir.

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA ARANAN ÖZEL KOŞULLARI Kodu
Tıp Fakültesi (1)
Diş Hekimliği Fakültesi (2)
Eczacılık Fakültesi (3)
Eczacılık Fakültesi (5 yıllık) (3/1)
Eczacılık Fakültesi (4 yıllık) (3/2)
Veteriner Fakültesi (4)
Biyoloji-Tıbbî Biyoloji- Genetik- Gen Mühendisliği- Biyoloji Öğretmenliği (5)
Biyoloji (5/1)
Tıbbî Biyoloji (5/2)
Genetik (5/3)
Gen Mühendisliği (5/4)
Biyoloji Öğretmenliği (5/5)
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (6)
Sağlık Eğitim Fakültesi (7)
Sağlık İdaresi Yüksekokulu (8)
Sağlık Yüksekokulu (9)
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü (10)
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu (11)
Gıda Mühendisliği (12)
Beslenme ve Diyetetik Bölümü (13)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (14)
Kimya-Kimya Mühendisliği- Kimya Öğretmenliği (15)
Kimya (15/1)
Kimya Mühendisliği (15/2)
Kimya Öğretmenliği (15/3)
Fizik-Fizik Mühendisliği-Fizik Öğretmenliği (16)
Fizik (16/1)
Fizik Mühendisliği (16/2)
Fizik Öğretmenliği (16/3)
Ziraat Fakültesi (17)
Ziraat Fakültesi Zootekni (18)
Su ürünleri Yüksekokulu (19)
Hemşirelik Yüksekokulu (20)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (21)
İlgili (aynı) Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu (22)
Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu (23)
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu (24)
Ebelik Bölümü (25)
Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu (26)
Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya-Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu (27)
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu (28)
Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu (29)
Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu (30)
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu (31)
Veteriner Fakültesinden en az 70 ile mezun olmak (32)
Haftanın en az 3 günü Anabilim Dalında çalışma şartı (Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir) (33)
Biyomedikal Mühendisliği (34)
Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu (35)
Elektronik Mühendisliği (36)
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Sağlık Yönetimi (37)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarının birinden Yüksek Lisans mezunu (38)
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu (39)
İşletme-İktisat Bölümü (40)
İstatistik Bölümü (41)
Matematik Bölümü (42)
Haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir) (43)
Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü (44)
Eğitim Fak. Beden Eğitimi Bölümü (45)
Sağlık Bilimleri Fakültesi (46)
Haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir) (47)
Bilgisayar Mühendisliği (48)
Fen Bilimleri Enst. Zootekni Yüksek Lisans mezunu (49)
Sağlık Bilimleri Enst. Biyokimya Yüksek Lisans mezunu (50)
Yabancı Dil puanının en az 50 puan olması (51)
Eczacılık Biyokimya Y.Lisans mezunu (52)
Bir Yükseköğretim Kurumu lisans programı mezunu (53)
Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olup, derslerini başvurulan bölümün derslerinden almış olmak (54)
Biyofizik Yüksek Lisans mezunu (55)
Yabancı dil puanının en az 40 puan olması (56)
Mezuniyet belgesinde sadece “Hemşirelik” bölümü mezunu yazan adaylar başvurabilecektir (57)
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu (58)
ALES herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak (59)
Biyoteknoloji Yüksek lisans mezunu (60)
Ales herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış (61)
Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü örgün eğitim programı mezunu olması (62)
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği (63)
Biyomühendislik Fakültesi (64)
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Programı sertifikasına sahip olmak veya enfeksiyon kontrol komitesinde en az (1) yıl çalışmış olmak. (65)
K.K.T.C Uyruklu Ales taban puanı şartı aranmaz sadece geçerli Ales belgesi aranır (66)
Hücresel ve moleküler biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak (67)
Sözlü/ Yazılı giriş sınavına katılacak aday sayısı; program için belirtilen kontenjan sayısının en fazla 3(üç) katıdır (68)

d Yazılı giriş sınavı

e Sözlü giriş sınavı

g Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak,

h Yatay geçiş kontenjanı.

j Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 80 almış olmak,

k Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

l Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

m Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

n Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

t Öğrenciler bu program için gerekli mezuniyet kredisinin en az 1/3’ünü Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alacaktır.

U Ünip kontenjanıdır. ( Ünip: üniversiteler arası iş birliği programı olup programa dahil üniversite öğrencileri için ayrılan kontenjandır. Ünip programına dahil üniversiteler EK-1 ” listededir. )

v Yazılı/Sözlü giriş sınavı yapılmayacaktır.

 

 

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

 

1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı; yüksek lisans başvuruları ve yüksek lisans mezunu olup Doktora başvuruları için en az 55 puandır. Lisans diploması ile doktora programına başvuran lisans mezunu adayların (kontenjan belirtilmiş ise) ALES sayısal puanı en az 80 ve en az 100 üzerinden 80 veya 4.00 üzerinden 3.00 lisans mezuniyet notu olması, Tıp/Diş Fakültesi mezunlarının TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. (Temel Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2014 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir. Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği fakültesi anabilim dalında uzmanlık eğitimi bitirenlerin başvurularında geçerli ALES, TUS ve DUS puanı yok ise ALES’ puanı 55 olarak işleme alınır.

2. Doktora programına başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması. Bu müracaatlarda Ö.S.Y.M.’nin 14.02.2014 tarihli yabancı dil eşdeğerlik tablosu esas alınır. (26 Ağustos 2014 tarihi itibariyle 2 yıl geçerli olmak koşuluyla, TOEFL IBT ; 66 CAE;C, CPE;C PERSON PTE;50)

3. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapıldığı durumlarda; ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun

en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

4. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapılmadığı durumlarda; ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

5. Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

6. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL…. vb.) bulunmayan adaylar, yabancı dil puanı katkı payından yararlanamazlar,

7. ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak “herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerden en fazla bir (1) yarı yıl (altı ay) ara vermek kaydı ile yeni ALES belgesi gelme şartı aranmaz

8. Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyet notunun % 15’i veya %30’u hesaplanırken mezuniyet veya not durum belgeleri sadece 100’lük sistemde ortalaması yazılı olanların notu doğrudan işleme alınır. Mezuniyet veya not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır (http://sagens.erciyes.edu.tr/ dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

 

1. Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır.(Alt dönemden başarısız dersi bulunmamalıdır).

2. Not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az CB (Yüzlük sistemde en az 75), doktorada ise en az BB olmalıdır (Yüzlük sistemde en az 80). Not durum belgesi değerlendirilirken 100’lük sistem baz alınır. (Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır. http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).

3. Yatay geçiş yapacak öğrenci, Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmalıdır.

4. Tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.

5. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki ve KKTC’deki lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

7. Disiplin Cezası Almamış olmak

8. Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

9. Öğrenciliğinin aktif olması (Kayıt dondurmamış ve Kayıt yenilemiş olması)


T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Başvuru dilekçesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html web sayfasından alınacaktır),

2. Tezli yüksek lisans için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin, fotokopisi, doktora için lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, yüksek lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3. ALES sonuç belgesi (Enstitüden öğrencinin şifresi ile girilip kontrol edilerek onaylanacak),

4. Tezli yüksek lisans için lisans not durum belgesi, doktora için lisans / yüksek lisans not durum belgesi fotokopisi,

5. Doktora programlarına başvuracak adayların yabancı dil belgesi fotokopisi,

6. Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların varsa yabancı dil belgesi fotokopisi,

7. Özel koşullarda belirtilen; “haftanın en az 3 günü anabilim dalında çalışma şartı(33), haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı(43), haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı (47)” isteyen bölümler için başvuruda bulunan ve çalışan öğrenci adayları çalıştığı kurumun idari amirinden belirtilen şartla ilgili izin yazısı getirmelidirler. İzin yazısı olmayanların müracaatı kabul edilmez.

8. Tıp, Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olan ve uzmanlığını Anabilim Dalında tamamlayanların müracaatında uzmanlık belgesi,

9. Tıp, Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olan ve uzmanlığını Anabilim Dalında tamamlayanların geçerli ALES, TUS veya DUS belgesi olmayanların ALES puanının 55 olarak işleme alınmasını talep eden dilekçesi,

10. Başvuru için sunulan belgeler iade edilmeyecektir.

 

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının her biri için not durum belgesi (100’lük sistemde dönüştürülmüş hali),

2. Disiplin cezası almadığına dair belge,

3. Öğrenim belgesi,

4. Lisansüstü programına kayıt yaptırdığı zaman kullanılan ALES sonuç belgesi.

ADAY ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri getirilecektir,

2. Kesin Kayıt Beyannamesi (Enstitü Müdürlüğünden veya enstitü http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html web sayfasından alınacaktır),

3. Özgeçmiş,

4. 4 adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak uygun bir biçimde olacaktır),

5. Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

6. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra dilekçeli başvurusu üzerine yapılmaktadır).

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

1.Online başvurudan sonra belirtilen tarihte evraklarını enstitüye teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kılınır.

2. Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

3. Online başvuru bilgilerinin, kesin kayıt beyannamesindeki bilgiler ile evrak fotokopilerinin asılları veya noter tasdikli suretleri arasında sunulan belgelerin uygunsuzluğu halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilir.

4. Bir öğrenci adayı; sadece bir anabilim dalı Yüksek Lisans programına ve başvuruda bulunduğu anabilim dalı yüksek lisans programından farklı bir anabilim dalı Doktora programına başvuruda bulunup, sadece bir programa kesin kaydını yaptırabilir.

 

Online Başvuru Kaydı Başvurular http://enstitu.erciyes.edu.tr/ adresinden veya http://sagens.erciyes.edu.tr den elektronik ortamda yapılıp, işlemin tamamlanmasından sonra ekranda görülecek başvuru numarası, http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html adresinden alacakları başvuru dilekçesi üzerine yazılarak diğer evraklar ile birlikte eksiksiz olarak son evrak teslim tarihine kadar enstitü müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları teslim alınmayacak, elektronik ortamda başvuru yapıp da evraklarını Enstitümüze teslim etmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. NOT: 1.Online başvuruda adayın fotoğrafı; belirtilen formatta ve vesikalık olmalıdır, değil ise online başvurusu iptal edilir. 2. Öğrenci adayı online başvurusunun iptali veya onayı ile ilgili gelişmelerin takibinden kendisi sorumludur.
Online Başvuru Kaydı Tarihi Evrak Teslim Tarihi 26-29 AĞUSTOS 2014 Cuma günü Saat:12:00’a kadar online başvuru. 26-29 AĞUSTOS 2014 Cuma günü Saat:17:00’a kadar evrak teslimi.
Başvuruların İlanı 01 EYLÜL 2014 günü saat 13:00’dan itibaren.
Evrak Teslim Yeri Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat. Öğrenci İşleri Bürosu.
Yazılı/Sözlü Giriş Sınavları Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora : 02-03 EYLÜL 2014 Saat : 10:00-16:00
Yazılı/Sözlü Giriş Sınavları Yeri Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat.Dershaneler.
Kazananların İlanı 04 EYLÜL 2014 Saat :13:00’dan itibaren.
Kazananların Kesin Kaydı 04 EYLÜL 2014 Saat :13:00-16:00 – 05 EYLÜL 2014 saat : 09:00 – 16:00’a kadar.
Yedeklerin Müracaatı 08 EYLÜL 2014 Saat :09:00-12:00 NOT: Yedek aday öğrenciler; asıl öğrenci adaylarının kesin kayıt yaptırıp yaptırmadıklarını öğrenci işleri bürosundan öğrenip buna göre müracaatlarını yapabilirler.
Yedeklerin Kesin Kaydı 08 EYLÜL 2014 Saat : 13:00-17:00

 

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Şartları
Güzel Sanatlar Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adayların online başvurusundan sonra evrakları ile birlikte Enstitü Öğrenci İşlerine şahsen başvurmaları, sınava giriş ve kesin kayıt işlemlerini, ders kayıtlarını şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

 

Anasanat/ Anabilim Dalı Yüksek Lisans Yüksek Lisans Mezunları İçin
Doktora Sanatta Yeterlik
Müzik ASD 5
Müzik Bilimleri ABD 5
Resim ASD 10 6

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI
1. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 ve eşdeğeri olması gerekir. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır.
2. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; sınav değerlendirme yüzdelikleri başvuran adayların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil notunun %20’si ve alan yeterlik sınav notunun %60’ı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 60 olması gerekmektedir.
3. Yüksek lisans programlarına Alan Yeterlik Sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri not alanlar değerlendirmeye alınır.
4. Yüksek lisans programlarına başvuran ancak yabancı dil belgesi (KPDS-ÜDS-YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan) bulunmayan adaylar, yabancı dil puan katkısından yararlanamazlar.
5. Doktora/ Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 veya 4’lük sistemde 2.00 (CC) olması gerekir.
6. Doktora/ Sanatta Yeterlik programına başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması. Bu müracaatlarda Ö.S.Y.M.’nin 14.02.2014 tarihli yabancı dil eşdeğerlik tablosu esas alınır. (26.08. 2014 tarihi itibariyle 2 yıl geçerli olmak koşuluyla, TOEFL IBT; 66 CAE;C, CPE;C PERSON PTE;50)
7. Doktora/ Sanatta Yeterlik programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; sınav değerlendirme yüzdelikleri başvuran adayların yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil notunun %20’si ve alan yeterlik sınavı notunun %60’ı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 65 olması gerekir.
8. Doktora/ Sanatta Yeterlik programları Alan Yeterlik Sınavından 100 üzerinden 65 ve üzeri not alanlar değerlendirmeye alınır.
9. Lisansüstü programlara başvuracak erkek adayların askerlikten tehirli olması ya da asker kaçağı durumunda olmaması gerekir.
10. Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.
BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru dilekçesi (Enstitü Öğrenci İşlerinden veya http://gse.erciyes.edu.tr/ adresli Enstitü sanal sayfası formlar menüsünden alınacaktır.)
2. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi,
3. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
4. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların var ise; yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
5. Doktora veya Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi,
6. Doktora veya Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi. Doktora veya Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (Bilgisayar çıktısı Haziran-2014 tarihinden sonra alınmış.)
7. Askerlik durum belgesi fotokopisi (Erkek öğrenciler için)
8. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir.)
9. 1 adet fotoğraf
10. Başvuru için sunulan belgeler iade edilmeyecektir.
NOT: Başvuru belgelerinin asılları görülecek ancak belgelerin asılları kesinlikle alınmayacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları getirilecektir.
2. Kesin Kayıt Beyannamesi (Enstitü Öğrenci İşlerinden veya http://gse.erciyes.edu.tr sanal sayfası formlar bölümünden alınacaktır),
3. Özgeçmiş
4. 4 adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak bir biçimde olacaktır)
5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra dilekçe ile başvurusu halinde yapılmaktadır)
NOT: Kesin kayıtlar bütün belgelerin asılları ile yapılacaktır.

 

 

Online Başvuru Kaydı Başvurular http://enstitu.erciyes.edu.tr/ adresinden veya http://gse.erciyes.edu.tr den elektronik ortamda yapılıp, işlemin tamamlanmasından sonra ekranda görülecek başvuru numarası, http://gse.erciyes.edu.tr/ adresindeki formlar menüsünden alacakları başvuru dilekçesi üzerine yazılarak diğer evraklar ile birlikte eksiksiz olarak son evrak teslim tarihine kadar Enstitü Öğrenci İşlerine elden teslim edilmelidir. Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları teslim alınmayacak, elektronik ortamda başvuru yapıp da evraklarını Enstitümüze teslim etmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. NOT: 1.Online başvuruda adayın fotoğrafı; belirtilen formatta ve vesikalık olmalıdır, değil ise online başvurusu iptal edilir. 2. Öğrenci online başvurusunun iptali veya onayı ile ilgili gelişmelerin takibinden kendisi sorumludur.
Online Başvuru Kaydı Evrak Teslim Tarihi 26-29 AĞUSTOS 2014 Cuma günü Saat: 12.00’ye kadar online başvuru. 26-29 AĞUSTOS 2014 Cuma günü Saat: 17.00’ye kadar evrak teslimi.
Başvuruların İlanı 01 EYLÜL 2014 günü saat 11.00’den itibaren.
Evrak Teslim Yeri Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Binası Zemin Kat Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu
Yazılı/Sözlü Giriş Sınavları Tarihi Resim; Yüksek Lisans: 02-03 Eylül 2014 Saat: 10.00, Sanatta Yeterlilik: 04- 05 Eylül 2014 Saat: 10.00 Müzik; Yüksek Lisans: 02 Eylül 2014 Saat: 10.00, Doktora: 03 Eylül 2014 Saat: 10.00
Yazılı/Sözlü Giriş Sınavları Yeri Güzel Sanatlar Fakültesi İlgili Bölüm Binaları
Kazananların İlanı 05 Eylül 2014 Saat: 16.00’dan itibaren.
Kazananların Kesin Kaydı 08 Eylül 2014 Saat: 10.00-16.00 -09 Eylül 2014 Saat: 09.00-12.00
Yedeklerin Müracaatı 10 EYLÜL 2014 Saat: 09.00-12.00 NOT: Yedek aday öğrenciler; asıl öğrenci adaylarının kesin kayıt yaptırıp yaptırmadıklarını öğrenci işleri bürosundan öğrenip buna göre müracaatlarını yapabilirler.
Yedeklerin Kesin Kaydı 10 Eylül 2014 Saat: 13.00-17.00

 

mail-grubu