www.diyetisyenstore.com

Özel güvenlik görevlisinin “Çok sade ve güzelsin” sözü işinden tazminatsız çıkartılmasına neden oldu.

‘HEMŞİRE’nin FACEBOOK FOTOĞRAFINA YORUM YAPTI’

Diyarbakır Üniversite Hastanesinde çalışan hemşirenin Facebook’taki fotoğrafına

“Çok sade ve güzelsin’ diye yorum yapan özel güvenlik görevlisinin işine tazminatsız son verildi.

facebook
facebook

İLTİFAT SAYILIR

İşe iade için dava açan Güvenlik Görevlisine, Yerel Mahkeme ‘Burada olsa olsa iltifat var’ diyerek işe iade kararı verirken, Yargıtay cinsel taciz yoksa da , sataşma var diyerek, işten çıkarmayı haklı buldu.

AYNI YERDE ÇALIŞIYORLAR

Diyarbakır’daki Üniversite Hastanesinde çalışan Hemşirenin telefonuna aynı yerde çalışan güvenlik görevlisi tarafından ‘çok sade ve güzelsin’ şeklinde bir mesaj geldi. Hemşire’nin olayı Hastane Yönetimine iletilmesi üzerine de güvenlik görevlisinin işine son verildi.

 İŞYERİNE HAKSIZSIN DEDİ

Güvenlik görevlisi işe iade için dava açtı. Feshin haksız ve geçersiz olduğunu ileri sürerek işe iadesini talep etti. İşveren ise , savunmasında, aynı işyerindeki bir başka işçiye cinsel taciz iddiasıyla işten atıldığını ve feshin haklı gerekçesi olduğunu öne sürdü.

MAHKEME: ‘OLSA OLSA İLTİFAT’ DEDİ!

Yerel Mahkeme verdiği kararında, işten atılmanın haklı veya geçerli bir nedene dayanmadığına karar verdi. Kararda, fotoğrafa söz konusu yorumun, cinsel taciz boyutuna ulaşmadığı, olsa olsa bir iltifat olarak kabul edilebileceğini belirtildi.

YARGITAY: SATAŞMA VAR DEDİ

Yerel Mahkemenin ‘iltifat’ kararını işveren temyiz etti. Dosyayı yeniden değerlendiren Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, iş mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay kararında, davaya konu fotoğrafa ‘Çok sade ve güzelsin’ yorumunun cinsel taciz boyutuna ulaşmamakla birlikte sataşma niteliği taşıdığı bu durumun da iş akışını bozduğu dile getirdi. Kararda “Somut olayda haklı bir fesih nedeni bulunmasa bile fesih için geçerli bir nedenin bulunduğunun kabulü gerekmektedir” denildi.

Kaynak : www.personelsaglikhaber.net

mail-grubu