ihalesi duyurusu; diyetisyen ofisi

0
825
www.diyetisyenstore.com

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

01-) Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda Mahallesi / Mevkisi, ada, parsel, cinsi / vasfı, bağımsız bölüm nosu, alanı, yıllık muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan gayrimenkullerden;
-1. 2. 3.4. 5. ve 6.sıradaki gayrimenkuller sözleşme tarihinden itibaren 01.09.2026 tarihine kadar;
-7.8.9. 10. 11. ve 12.sıradaki gayrimenkuller sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile;
-13.14.15.16. 17. ve 18. sıradaki gayrimenkuller ise sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.
Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 23/12/2020 tarihinde saat 14:00’da Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.

 

Tabloyu indirmek için lütfen burayı tıklayınız.

 

S.
NO
MAHALLESİ VEYA
MEVKİSİ
ADA PARSEL CİNSİ /
VASFI
BAĞIMSIZ
BÖLÜM
NO
ALANI-
YILLIK MUHAMMEN
BEDELİ (₺)
GEÇİCİ
İHALE
TEMİNATI (₺)
1- Dumlupınar Mahallesi
(Kadınana İmam Hatip Okulu yanı)
Dükkân 23 (2/19A) 6,38- 12.000,00- 360,00-
2- Dumlupınar Mahallesi
(Kadınana İmam Hatip Okulu yanı)
Dükkân
(Kunduracı)
26 (2/21A) 6,38- 12.000,00- 360,00-
3- Dumlupınar Mahallesi
(Kadınana İmam Hatip Okulu yanı)
Dükkân 1-2 (2/1A) 21,60- 80.000,00- 2.400,00-
4- Akçin Mahallesi
(Köy Garajı Mevkii)
331 2 Market 1 351,00- 100.000,00- 3.000,00-
5- Akçin Mahallesi
(Köy Garajı Mevkii)
331 2 Dükkan 4 11,00- 8.500,00- 255,00-
6- Akçin Mahallesi
(Köy Garajı Mevkii)
331 2 Dükkân 5 11,00- 10.000,00- 300,00-
7- Hamidiye Mahallesi
(Afyon Konak Evi Önü)
51 142 Botanik Park
Çay Bahçesi
6.000,00- 55.000,00- 1.650,00-
8- Gökçe Mahallesi
(Hıdırlık Mevkii)
159 108 Verici
İstasyon Yeri
7 50,00- 12.000,00- 360,00-
9- Gökçe Mahallesi
(Hıdırlık Mevkii)
159 108 Verici İstasyon Yeri 8 30,00- 7.000,00- 210,00-
10- Gökçe Mahallesi
(Hıdırlık Mevkii)
159 108 Verici İstasyon Yeri 9 40,00- 9.500,00- 285,00-
11- Ertuğrulgazi Mahallesi 3548 6 Arsa 144,00- 2.500,00- 75,00-
12- Ertuğrulgazi Mahallesi 3458 11 Arsa 152,00- 2.750,00- 82,50-
13- Fakıpaşa Mahallesi
(Yağ Hali İçi)
685 1 Dükkân 7 18,45- 4.000,00- 120,00-
14- Güvenevler Mahallesi
(Hanımlar Lokali 1. Kat)
1839 4 Kuaför
Salonu
27,47- 4.500,00- 135,00-
15- Güvenevler Mahallesi
(Hanımlar Lokali 1. Kat)
1839 4 Güzellik
Salonu
21,10- 4.500,00- 135,00-
16- Güvenevler Mahallesi
(Hanımlar Lokali 1. Kat)
1839 4 Diyetisyen 20,64- 4.500,00- 135,00-
17- Çetinkaya Mahallesi
(Uydukent İş Merkezi Çatı Katı)
2853 4 Restaurant 37 100,53- 5.000,00- 150,00-
18- Ali Çetinkaya Mahallesi(İstasyon Kavşağı,
Afdora Sitesi B Blok F Giriş)
797 112 Asma Katlı
Dükkân
34 179.75- 85.000,00- 2.550,00-

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 23.12.2020 tarihinde saat 10:00’ a kadar aşağıdaki belgeler ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

02-) Kiralama İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
03-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
04-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
05-) Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyetine yönelik Oda Belgesi Kunduracılar için)
06-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
07-) Şartname Bedeli Makbuzu ( ₺50,00-)
08-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
09-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyetine yönelik Oda Belgesi Kunduracılar için)
06-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı
imza sirküsü
07-) Şartname Bedeli Makbuzu( ₺50,00-)
08-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
09-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

  • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  • Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.

mail-grubu