İstanbul Üniversitesi için Diyetisyen iş ilanı

0
1138
www.diyetisyenstore.com

istanbul-universitesi-diyetisyen-is-ilani
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 4/B (Sözleşmeli Diyetisyen) Alım İlanı

Pozisyon : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalında görev yapmak üzere diyetisyen ihtiyacı vardır.

Son Müracaat tarihi 18 Şubat 2013 mesai bitimine kadardır. 

1-Başvuracak adaylarda  657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4-2012 yılı KPSS (B) grubu sınavlarına girmiş olmak,  Lisans Mezunları için  KPSSP3 puanı geçerlidir.
5-
5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin  5.  Fıkrası  a ) 2  bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen  görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden  itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar)www.istanbul.edu.tradresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.trweb adresinde yayınlanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
-Fotoğraflı Başvuru formu
– Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
-Diploma veya mezuniyet belgesi aslı  ve fotokopisi  veya  noter tasdikli sureti
-2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
– Not: (İstenilen belgelerin fotokopileri  aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

– Başvurular  incelendikten sonra ataması yapılacak adayların  listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru  zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.  İlgililere yazılı  yada  sözlü  ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

ü  Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz.  Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.  Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat  hükümleri  geçerlidir.

 

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.
Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ.

mail-grubu