Kardiyometabolik Sendrom Kongresi – DAÜ

0
1876
www.diyetisyenstore.com

SONUÇ BİLDİRGESİ

Uluslararası Kardiyometabolik Sendrom Doğu Akdeniz Kongresi ve Sağlık Bilimleri Öğrenci Sempozyumu, 5-9 Kasım 2014 tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu himayelerinde gerçekleştirildi. “Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi”, “Türkiye Diyabet Vakfı” ve “Kıbrıs Geriatri Vakfı” ortaklığında düzenlenen kongreye Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Azerbaycan, Türkiye ve Kıbrıs’tan olmak üzere dünyaca ünlü 100’ün üzerinde bilim insanı konuşmacı olarak katkı sağladı. Kongreye toplam 1366 katılımcı iştirak etti. Kongrede 26 panel, 3 konferans, 1 halk oturumu ve 31 mesleki eğitim kursu gerçekleştirildi. Sözel ve poster olmak üzere toplam 113 bildiri sunuldu.

 Kongrede, günümüzün global bir sağlık sorunu haline gelen Kardiyometabolik sendromun bileşenleri; obezite, koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, dislipidemi, fiziksel inaktivite, insulin direnci, diyabet  biyopsikososyal açıdan interdisipliner bakışla irdelendi ve çözüm önerileri tartışıldı.

 Kongrede  aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı:

–          Kardiyometabolik sendrom birçok bileşeni içine alan önemli bir sağlık sorunudur. Bu sendromun tedavisinde disiplinlerarası koordinasyon oldukça önemlidir. Bu bakış açısıyla tüm sağlık profesyonelleri kendi eylem stratejilerini  ivedilikle belirlemeli ve disiplinler üstü yöntemle bu stratejilerini hayata geçirmelidirler.

–          Primer koruma ilkeleri doğrultusunda ilgili bakanlıklar, medya, moda sektörü, meslek ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle başta ebeveynler, aileler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve sağlık bilimleri öğrencilerinin kardiyometabolik sendrom risk faktörleri konusunda farkındalık ve duyarlılıklarının artırılması sağlanmalıdır.

–          Kardiyometabolik sendromla mücadelede öncelikle birincil koruma (Risk taşıyan bireylerde  hastalığın gelişiminin önlenmesi, risk yönetimi), ikincil koruma (komplikasyonların yönetimi) ve üçüncül koruma (yaşam sürelerinin uzatılması, vaka yönetimi) önemli basamaklardandır. Bu basamakların her biri için uygun hizmetiçi eğitim programları geliştirilmeli ve sağlık elemanlarının ilgili programlara katılmaları sağlanmalıdır. Bu konuda klavuzlar geliştirilmeli ve yerel olarak modifiye edilmelidir.

–          Kardiyometabolik sendrom konusunda bilgilendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik olarak tüm sağlık bilimleri fakültelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler açılmalı ve geleceğin sağlık profesyonellerinin bu konuya ilişkin bilgi, tutum, beceri ve yeterlikleri kazanması sağlanmalıdır.

–          Kardiyometabolik sendromun bileşenlerinin her biri için kanıta dayalı, geniş ölçekli ve multidisipliner bilimsel çalışmalara gerek duyulmaktadır.

Organizasyon Sekrateryası
Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTÜRK

mail-grubu