KEPAN Bilimsel Araştırma Destek Bursu

0
1125
www.diyetisyenstore.com

KEPAN Bilimsel Araştırma Destek Bursu:
KEPAN tarafından her yıl bir bilimsel araştırma projesini desteklemek amacıyla, miktarı Yönetim Kurulu tarafından saptanarak ilan edilen bir burs verilir.

Bu burs için yürütülecek süreç bir yönerge ile belirlenmiştir. (Yönerge ve duyuru için tıklayınız.)

2014 yılı Bilimsel Destek Bursu en fazla 3 projeye olmak üzere proje başına 15000 TL olarak belirtilmiştir.

Yayın Teşvik Bursu:
SCI-Expanded’a giren dergilerde yayınlanan nütrisyonla ilgili “derleme ve araştırma makaleleri” için makale başına 1000 TL, “olgu sunumu, kısa rapor ve editöre mektup” için ise makale başına 500 TL burs verilir.
Bu burs için başvuru makalede birinci sırada olan araştırıcı (veya sorumlu yazar) tarafından yapılır ve makaledeki diğer yazarların onayını almış olduğu varsayılır. Başvuruyu yapan kişinin (ilk isim üye olamayacak statüde ise; yazarlardan en az birinin) KEPAN üyesi olması gerekir.
Makalenin başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde yayınlanmış olması şarttır.

ESPEN Kongreleri Bildiri Bursu:
ESPEN Kongrelerine, bildirisi kabul edilen ekibin bildiriyi sunacak üyesine (kongreye katıldığını belgeledikten sonra) o senenin kongre kayıt ücreti kadar destek verilir.

KEPAN Kongreleri Bildiri Bursları:
KEPAN Kongreleri için gönderilen bilimsel araştırmalardan, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen ilk 5 çalışmaya “Kongre Düzenleme Kurulunun” ilan ettiği miktarlarda burs verilir.

mail-grubu