Memurların Sendika Parasına Zam Geldi

0
1095
www.diyetisyenstore.com

Memur sendikalarına üye olanlardan her ay sendika üyelik kesintisi yapılmakta ve bu personele 3 ayda bir toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.

Sendika üyelik kesintisi

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “üyelik ödentisi” başlıklı 25 inci maddesinde , Sendika Aylık Üyelik Ödenti Tutarı; sendika üyesi kamu görevlisinin damga vergisine tâbi brüt aylık geliri üzerinden, ilgili sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle tespit edilmektedir.

Kesinti miktarı, damga vergisine esas alınan aylık brüt ücret miktarına göre belirlendiğinden, maaşı yüksek olan memurlar, maaşı düşük olan memurlara göre daha yüksek miktarda sendika üyelik aidatı ödemekte.

Ancak, sendika tüzüğünde belirlenen oran ya da kamu personelinin damga vergisine esas aylık ücreti ne kadar olursa olsun, yapılacak sendika üyelik kesintisi, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden de fazla olamayacaktır. Sendika genel kurullarının, söz konusu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla farklı oranlar belirlemesi de mümkündür.

Toplu sözleşme ikramiyesi

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine 3 ayda bir olmak üzere ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi miktarı 2014 yılından itibaren 60 TL’ya çıkartıldı. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz …” hükmüne yer verilmiştir.

‘Toplu sözleşme ikramiyesi’ne ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Ocak 2014′ten itibaren geçerli olmak üzere ikramiye tutarının 45 liradan 60 liraya yükseltildiği bildirildi.

Toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyelik aidatı ile doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yıl verilen Toplu sözleşme ikramiyesi miktarı bir çok memurun maaşından yapılan sendika kesintisi miktarını karşılamıyordu bile

kaynak : www.memurlarnet.biz

 

mail-grubu