Mikrobiyota Kongresi – Ankara

mikrobiyota kongresi, diyetisyen etkinlikleri, ankara sempozyum, ankara kongre, yisav

0
857
www.diyetisyenstore.com

8-10 Aralık 2016 tarihlerinde, Ankara’ da düzenlenecek kongrenin konu başlıklarını sizlerle paylaşmak isteriz.

Kayıt ve diğer bilgileri kongre resmi web sayfasından öğrenilebilinir.
http://mikrobiyota2016.org

Konu Başlıkları

 • Mikrobiota ve Irritable Barsak Sendromu
 • Barsak Mikrobiatası ve Kolon Kanseri
 • Probiotikler ve Kolon Kanseri
 • Barsak Mikrobiatası ve İnflamatuar Barsak Hastalıkları
 • Obesite ve Barsak Mikrobiotası
 • Obesite ve Oral Mikrobiota
 • Diyetin Oral ve Barsak Mikrobiotasına Etkisi
 • Viral Enfeksiyonlar ve Obesite
 • Diabet Mellitusun patogenezinde barsak mikrobiotasının rolü
 • Diabet Mellitusun Patogenezinde Enfeksiyonların Rolü
 • Hiyen ve Diabetes Mellitus
 • Oral Mikrobiota
 • Astım ve Mikrobiota
 • Astım ve Enfeksiyonlarmikrobiyota-2016
 • Erken Çocuklukta Viral Enfeksiyonların Astım Gelişimine Etkileri
 • Kronik Yorgunluk Sendromunda Mikrobiotanın Rolü
 • Enfeksiyonlar ve Kronik Yorgunluk Sendromu
 • Alzheimer Hastalığının Patogenezinde Mikrobiotanın Rolü
 • Multipl Sklerozun Etyolojisinde Mikrobiotanın Rolü
 • Multipl Sklerozda Özel Mikropların (Epstein–Barr Virus, Human Herpesvirus-6, Human Retrovirus ) Rolü
 • D Vitamin Yetersizliğinin Multipl Skleroza Etkileri
 • Arterioskleroz Gelişiminde Mikrobiotanın Rolü
 • Özel Mikropların ( Klamidya, HIV vb) Arterioskleroza Etkisi
 • Periodental Patojenler ve Arteriosklerozis
 • Bifidobacterialar  – Barsak Homestazının Regulasyonu
 • Probiotik Mantarlar
 • Escherichia Coli – Patojenden Daha Çok ?
 • Yiyeceklerdeki Enterokok Türlerinin Paradoksik Rolleri
 • Laktobasiller
 • Prebiyotiklerin ve Liflerin İmmün Sistem Düzenleyici Etkileri
 • Reaktif Oksijen Türlerinin , Oksidatif Stres ve Anti Oksidanların Pre/Probiyotikler Üzerine Etkileri
 • Pre ve Probiyotiklerin Ağız Sağlığına Etkileri
 • Pro ve Prebiyotiklerin Farmasotik Özellikleri
 • Mikroorganizmaları Saptamada Philoarray ve Diğer Metodlar
 • Oral ve Genital Mikrobiotanın Çiftler Arasındaki Etkileşimi
 • Virüsler ve Kanser
 • Hepatitis B ve C Virusü
 • Human Papillomavirus: Patogenezi ve Kliniği
 • İnsanda T Hücreli Lösemi
 • İnsan- Mikrop Birliktelliği
 • Cilt Mİkrobiatası
 • Göz Mikrobiotası
 • Solunum Sistemi Mikrobiotası
 • Kadın Üriner Sistemi Mikrobiatası
 • Kadın Üreme Sistemi Mikrobiatası
 • Erkek Üriner ve Üreme Sistemi Mikrobiatası
 • Oral Kavite Mikrobiatası
 • Gastrointestinal Sistem Mikrobiatası
 • İnsan Mikrobiata Projesi
 • Mikrobiotanın Geleceği
 • Beslenmenin Mikrobiotaya Etkisi
 • Hastalıkta ve Sağlıkta Mikrobiata
 • Antibiyotiklerin, Hormonların, Probiotiklerin Mikrobiotaya Etkisi
 • Mikrobiotanın Modulasyon ve Manuplasyonu ve Etkileri
 • Mikrobiota Mitokondri Etkileşimi
 • Bakterilerin ve Metagenomların Analizi
 • Bakteriler, İnovatif Metodlar, Biyomarkerlar  ve Kişisel Tıp
 • Mikrobiota Hangi  Fonksyonları Kontrol Etmekte veya Düzenlemektedir
 • Mikrobiotanın Oksidatif Stres ve Redoks Hemostazına Etkileri , Oksidatif Stresin Mikrobiota Kalitesine Etkileri
 • Tedavi Edilebilir Metabolik Hastalıklarla Mikrobiota İlişkisi
 • Kanser Mikrobiota İlişkisi
 • Karaciğer, Böbrek, Akciğer Hastalıkları ve İnflamatura Hastalıklar Mikrobiota İlişkisi
 • Mikrobiota ve Beyin : Stress ve Depresyonun Regülasyonu
 • Mikrobiotanın Transplantasyondaki Rolü
 • Mikrobiota İmmün Sistem iİişkisi
 • Mikrobiotanın  Parkinson Hastalığındaki Rolü
 • Mikrobiotanın Fungus Enfeksiyonlarını Regülasyonu
 • Barsak Mikrobiotasının Akciğer Mikoplazma Enfeksiyonlarına Karşı İmmün Sistemi Modulasyonu
 • Barsak Mikrobiotası Transport Sistemi
 • Mikrobiotanın Hastalıkların Kişisel Yatkınlığı Üzerine Etkisi
 • Doğum Şeklinin  Mikrobiotaya Etkisi
 • Bebeklerde Anne Sütü veya Mama Almanın Mikrobiataya Etkileri
 • Prematür,LBW Bebeklerde  Mikrobiota
 • Oral Mikrobiotanın Prematür Doğumlara Etkisi
 • Mikrobiota’nın Erken Fetal Hayatta Bebek Üzerine Etkileri
 • Barsak Mikrobiotası Lösemi İlişkisi
 • Mikrobiotanın Kilo Vermeye Etkisi
 • Demir Eksikliğinde Oral veya İv Demir Tedavisi ve Mikrobiota
 • Probiotikler
 • Pozitif Mikrobiota Probiotik İlişkisi
 • Negatif Mikrobiota Probiotik İlişkisi
 • Fonksiyonel Gıdalar
 • Mikrobota ve Alerjik Hastalıklar
 • Patojenik Mikroplar ve Enfeksiyonların Mikrobiotaya Etkileri
 • Mikrobiotanın Çocuk Büyümesine Etkileri
 • Mikrobiota Otizm İlişkisi
 • Bariatrik Cerrahinin Mikrobiotaya Etkisi
 • Mikrobesin Eksikliklerinin Mikrobiota ve immüniteye  Etkileri
 • Vitamin ve Antioksidanların Mikrobiotaya Etkileri
 • Mikrobiota ve Tüberküloz
 • Mikrobiota İlaç İlişkileri
 • Malnutrisyonda Mikrobiota
 • Probiyotiklerin ve Probiyotiklerin Etkileri
 • İlaçlardan Probiyotik Gıdalara
 • Mikrobiota Çevre Etkileşimi
 • Mikrobiota ve Vajinitler
 • Anne sütü Oligosakkaritleri, Mikrobiota  ve Bebek Sağlığına Etkileri
 • Bebek Steril Bir Ortamda mı Yer Alıyor , İntraamniotik Microbiota
 • İlk 1000 Günde Pre/Pro Biotik Kullanımının Gelecekteki Sağlığa Etkileri
 • Prebiotik/Probiyotik Kullanımının Beyin Fonksiyonlarına Etkileri
 • NIH Mikrobiota Projesi
 • Hipotalamus Hipofiz Adrenal Ekseni ve Mikrobiota
mail-grubu