Morbid Obezitede Bariatrik Cerrahi ve Beslenme Yaklaşımı Kursu

0
2333
www.diyetisyenstore.com
Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından, 06-

07 Mart 2015 tarihinde ”MORBİD OBEZİTEDE BARİATRİK CERRAHİ VE BESLENME YAKLAŞIMI

KURSU” düzenlemiş bulunuyoruz.

Bariatrik cerrahi günümüzde, morbid obez hastalar arasında ağırlık kaybının sürdürülmesinde en etkili

yöntemdir. Çok sayıdaki ko-morbid koşullarıyla ilişkilendirilen aşırı şişmanlık, hastalığın erken

safhalarında ve bir dereceye kadar olan kilo kaybı ile iyileştirilebilmektedir. Bu bağlamda, bu konuda

çalışan ve ilgi duyan diyetisyen meslektaşlarımızla buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Kursun konu başlıkları aşağıdadır. Kapsamlı program daha sonra açıklanacaktır.


İstanbul Medipol Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

Tarih: 06-07 Mart 2015

MORBİD OBEZİTEDE BARİATRİK CERRAHİ VE BESLENME YAKLAŞIMI KURSU

Konu Başlıkları:

1. Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları

2. Hastanın preop değerlendirilmesi, hazırlanması ve eğitimi

3. Şişmanlığı saptamada güncel yaklaşımlar-şişmanlık belirleyicileri

4. Obezite cerrahisi için stratejiler, yöntemler ve yeni teknolojiler;

a. Obezitede intragastrik balon uygulamaları

b. Gastrik banding; Band hala obezite cerrahisi için bir araçtır

c. Sleeve gastrektomi

d. Gastrik by pass

e. Mini gastrik by pass

f. Bpd kimlere ve ne zaman yapılmalı

g. Bariatrik prosedürlerin Karşılaştırılması

5. Morbid obezite operasyonları sonrası cerrahi izlem

6. Morbid obezite operasyonlarının komplikasyonları ve bunların tedavisi

7. Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası psikiyatrik değerlendirme

8. Türkiye’de obezite epidemiyolojisi ve prevelansı

9. Obezite ve genetik; Obezite cerrahisi, oksidatif hasar, antioksidan gen ekspresyonu

10. Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme durumu

a. Obezite cerrahisi hastalarının beslenme bilgilerinin incelenmesi: Diyet bilgileri

zamanla ne oldu?

b. Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun

değerlendirilmesi ve izlenmesi

c. Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programları

d. Metabolik sendromda beslenme programları

e. Obezitenin tıbbi beslenme tedavisinde güncel yaklaşımlar

f. Bariatrik cerrahi sonrası vitamin-mineral yetersizlikleri- Obez nüfusta D vitamini

eksikliği

g. Bariatrik cerrahi sonrası diyete bağlı komplikasyonlar ve önlenmesi

h. Obezite cerrahisi hastalarının farklı gruplarda beslenme davranışları ve kilo kaybı

karşılaştırılması

11. Morbid obezitede metabolik hastalıklar ve medikal tedavisi

a. Gastrik bypass cerrahisi sonrasında entero-endokrin değişiklikler

b. Şişman hastalarda derin ven trombozu, pulmoner sorunlar ve çözümleri

c. Obezite cerrahisi öncesi ve sonrası dislipidemi ve kardiyo-vasküler risk faktörü

yönetimi

d. NASH ve NAFLD: değerlendirme ve tedavi

12. İstanbul özel bir merkezde obezite cerrahisi öncesi ve sonrasında multidisipliner ekip

çalışması

13. Obezite tedavisinin klinik yönetiminde diyetisyenin ve diyet tedavisinin rolü

14. Obezitede ve bariatrik cerrahi hastalarında doğru besin seçiminde engeller: Sosyal Aktiviteler

ve Beslenme

15. Geleneksel yiyeceklerin obezite üzerindeki olumlu etkileri

16. Ameliyat öncesi-sonrası egzersiz programlarının rolü-fizyoterapist

17. Olgu sunumları ve klinik problemler: Doktor-Diyetisyen (video prezantasyonu eşliğinde)

Olgu 1; Gastrik banding

Olgu 2; Sleeve gastrektomi

Olgu 3; Gastrik by pass

Olgu 4; Mini gastrik by pass

18. Konuklar: Morbid obez cerrahisi hastaları

Kursu Düzenleyen; Yrd. Doç. Dr. Nihal Zekiye ERDEM

İstanbul Medipol Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

mail-grubu