Sağlık Çalışanlarının 3600 Ek Gösterge Alabilmesi İçin Kampanya Başlatılmıştır.

0
1928
www.diyetisyenstore.com

Lütfen Destek İçin Bu Yazı Paylaşınız

Sağlık Eğitimcileri Derneği Genel Başkanı İsmet DATLI yapmış olduğu basın açıklamasında; Sağlık Çalışanlarının 1.derecede ek göstergesinin 3600 olması için elektronik posta kampanyası başlatıldığını, tüm sağlık çalışanlarının bu kampanyaya destek vererek gerekli dikkatin çekmesi gerektiğini belirtmiştir.

57 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek-1 Sayılı cetveline göre   mesleği ile ilgili lisans mezunu (Mühendis, mimar, şehir plancısı ve bölge plancısı, biyolog vb.) meslek grupları 1.derecede 3600 ek gösterge alıyor. Bazı basında öğretmenler ve polislerinde 1.derecede 3600 ek gösterge alabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtilmektedir. Lisans/yüksek lisans mezunu Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanları,(diyetisyenler de dahil) teknik hizmetlerde görev yapan diğer çalışanların 1.derecede 3000 ek gösterge almasının adilane olmadığını, ek göstergelerinin lisans mezunu hatta yüksek lisans mezunu sağlık çalışanlarının 1.derecede 3600’a yükseltilmesi için elektronik mesaj kampanyası başlatılmıştır. Mesajın içeriği ve gönderilecek elektronik posta adresleri www.saglikegitimcileri.org.tr dernek sitemizde yer almaktadır. Tüm sağlık çalışanlarından gerekli destek beklenmektedir. Saygılarımla

İsmet Datlı

Genel Başkan

GÖNDERİLECEK MESAJ METNİ

        ……unvanıyla sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmaktayım. Mesleğimle ilgili lisans/yüksek lisans mezunuyum. Unvanım itibariyle 1.derecede en fazla 3000 ek gösterge alabilmekteyim.

Kadroları teknik hizmetler sınıfında olan 4 yıllık süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre mühendis, mimar, şehir plancısı ve bölge plancısı ile sağlık hizmetlerinde görev yapan biyolog unvanını almış olanlar 1.derecede 3600 ek gösterge almaktadır.

Mesleği ile ilgili lisans mezunu (Mühendis, mimar, şehir plancısı ve bölge plancısı, biyolog vb.)  meslek grupları 1.derecede 3600 ek gösterge alırken  lisans/yüksek lisans mezunu olarak Diyetisyenlerin 1.derecede 3000 ek gösterge almamız bizleri üzdüğü gibi uygulanan işlemin eşitliğe aykırı olduğunu düşünerek 1.derecede 3000 olan ek göstergemizin 3600’e yükseltilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını arz ederim.

Cumhurbaşkanlığı

http://www.tccb.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin/

Başbakanlık

erdogan@basbakanlik.gov.tr
bimer@basbakanlik.gov.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e Mesaj

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=bakan&id=4

mail-grubu