Sağlıklı yaşam için yararlı dost bakteriler

Diyetisyen Özge ASLAN, Sağlıklı yaşam için yararlı dost bakteriler, probiyotikler, prebiyotikler

0
1647
www.diyetisyenstore.com

Probiyotikler:  Sağlıklı yaşam için yararlı dost bakteriler

Yeterli miktarda alındığı zaman kişinin sağlığı ve fizyolojisi üzerine olumlu etki gösteren yararlı (non-patojen) canlı mikroorganizmalardır.

Probiyotiklerin sahip olması gereken özellikler;

  • Zararsız ve güvenilir olmalı,
  • Yüksek oranda canlı mikroorganizma (108 clu) içermeli,
  • Gastrointestinal kanalda canlı kalabilmeli ve metabolik aktivitesini devam ettirebilmeli,
  • Doğal mikrofloraya adapte olabilmeli,
  • İmmün sistemi uyarabilmeli,
  • Antimikrobiyal madde üretebilmeli,
  • Besinlere eklemede ve klinikte güvenli olmalı,
  • Eklendiği üründe tadı olumsuz etkilememeli.
Diyetisyen Özge ASLAN
Diyetisyen Özge ASLAN

Probiyotikler,  barsaktaki yararlı bakterileri arttırarak, zararlı bakterilerin sayısını azaltarak etkili olurlar. Barsak sisteminde iyi bakterilerin doğal dengesinin korumasına ve yenilemesine yardımcı olurlar. Sindirim sistemi üzerine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidirler.

Ayrıca son yıllarda probiyotiklerin obezite ile mücadeledeki yeri çalışmalarla desteklenmektedir.

Yapılan bir çalışmada kontrol grubu ile karşılaştırıldığında probiyotik verilen grubun vücut ağırlığında azalma, çeşitli bölgelerinde yağ doku kütlesinde azalma görülmektedir. Ayrıca karaciğer yağlanmasını azaltıcı, kan lipid profilini düzenleyici, glukoz toleransını iyileştirici olduğu bildirilmiştir.

Başka bir çalışmada ise düşük yağlı yoğurt ve probiyotik yoğurt tüketen iki grup 12 hafta kilo kaybı programında takip edilmiş ve çalışma sonunda probiyotik yoğurt tüketiminin total kolesterol, LDL kolesterol ve insülin direncini azaltmada daha etkili olduğu görülmüştür. Probiyotiklerin kilo kaybı programında lipid profiline ve insülin duyarlılığına olumlu etkisi belirtilmiştir.

  • Probiyotiklerin sağlığa faydalı etkilerinden yararlanmak için hergün 108 cfu/gün alınması ve etkisinin devamı için düzenli tüketilmesi gerekir.
  • Probiyotikler, iltihabi barsak hastalıkları, kalın barsak kanseri, irritabl brsak sendromu, non- alkolik karaciğer yağlanması, peptik ülser, karaciğer sirozu gibi birçok hastalıkta da kullanılabilir.

Diyetisyen Özge ASLAN 2

mail-grubu