Sözleşmeli Diyetisyen İlanı

0
1231
diyetisyen-is-ilani
diyetisyen-is-ilani
www.diyetisyenstore.com

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Duyuru Başlangıç Tarihi : 11.04.2014 – Duyuru Bitiş Tarihi : 25.04.2014

 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

                 Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun  4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere  06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

ÜNVANI

 

ADEDİ

 

ARANILAN NİTELİKLER

Diyetisyen

1

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim

veren Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmak.

Hemşire

28

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte

veya Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü

Lisans Programından mezun olmak.

 

1-       Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

 

2-       2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Adayların KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

 

3-       Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

4-       Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .

 

5-       Hemşirelerde 35 Yaşından büyük olmamak ve nöbet tutma engeli bulunmamak,

 

6-       Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.   

 

7-       Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası  www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

8-       Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisindewww.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

İstenilen Belgeler:

                a)  Öğrenim Belgesi

b)  2012 KPSS sonuç belgesi

c)  Başvuru Formu

Rektör

                 YAYIMLANDIĞI GAZETE: VATAN

        SON MÜRACAAT TARİHİ: 25 NİSAN 2014 MESAİ BİTİMİ

mail-grubu