Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Göreve Başlama İşlemleri

Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Göreve Başlama İşlemleri

0
81
www.diyetisyenstore.com

Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Göreve Başlama İşlemleri Duyurusu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 2021 YILI 1. DÖNEM EŞ DURUMU
KURASI VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin 2021 Yılı 1. Dönem Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası 02.03.2021 tarihinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan sözleşmeli personel 08 – 14 Mart 2021 tarihleri arasında (14 Mart dahil) çalışma düzenine göre beş iş günü aşılmayacak şekilde izinli sayılacaktır. Sözleşmeli personelin, bu süre içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ve hizmet sözleşmesi işlemlerinin yapılması için yeni görev yerlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazananlardan halen aile sağlığı çalışanı olarak görev yapanların, aile hekimliği uygulamasından çıkış işlemlerinin ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından 04.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar ÇKYS/İKYS’den yapılması gerekmektedir.

Sözleşmeli personelin; eş durumu nedeniyle yer değişikliği atamaları Bakanlığımızca İl emrine yapılacak olup görev yapacakları hizmet birimleri 11.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüklerimizce belirlenecektir. Sözleşmeli personel 15.03.2021 tarihi itibariyle yeni yerlerinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlayacaktır.

Başvurusu kabul edildiği halde ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların eş durumu nedeniyle yer değişikliği; başvuru yapılan ilde herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde bir sonraki kura dönemine kadar yeniden başvuru şartı aranmaksızın Bakanlığımızca yapılacaktır.

02.03.2021

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/40181,sozlesmeli-es-durumu-goreve-baslama-islemleri-duyurusupdf.pdf?0

mail-grubu