Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diyetisyen ilanı

Tokat Diyetisyen iş ilanı, Tokat üniversitesi diyetisyen iş ilanı, beslenme ve diyetetik iş ilanları, diyetisyen ilanları, 2020 diyetisyen iş ilanları, 2021 diyetisyen iş ilanları

0
869
www.diyetisyenstore.com
Resmî Gazete Yayım Tarihi : 03.11.2020
Aranılan Nitelik ve Unvan : Hemşire, Diyetisyen, Diğer Sağlık Personeli
Başvuru Süresi : İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar)
İlan No : DPB841217

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
03/11/2020 tarihli ve 31293 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan sözleşmeli personel D-1 Diyetisyen ilanı aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Başvuru Şartı :
– Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.
– Belgelendirmek kaydıyla metabolik cerrahi uygulamalarında beslenme ve diyetetik alanında herhangi bir modül eğitimi almış olmak.

BİRİMİ :
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

UNVAN KODU UNVANI ADEDİ ÖĞRENİM DURUMU BÜTÇESİ BİRİMİ KPSS PUAN TÜRÜ BAŞVURU KOŞULLARI
D-1 Diyetisyen 1 Lisans Özel Bütçe Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi KPSSP3 – Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla metabolik cerrahi uygulamalarında beslenme ve diyetetik alanında herhangi bir modül eğitimi almış olmak.

 

 

Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek   adayların   muvazzaf   askerlik  çağına  gelmemiş,   askerlik   çağına   gelmiş   ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı,

Lisans mezunları için 2020 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

3. Müracaat   edecekler   ilanın   Resmî   Gazete’de   yayımlandığı   günü   izleyen   15   gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz  web sayfasından temin  edilecek başvuru formu ve   istenilen   belgelerle   birlikte   (Aslı   görülmek   üzere   Başkanlığımızca   onaylanmış   veya turkiye.gov.tr  adresinden  oluşturulmuş  belgeler)  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4. Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.

5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,  yerleştirme  işlemi  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek,  kurumumuzca  kendilerine  bir  bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. Başvuru  formu,  başvuruların  değerlendirilmesi  ve  sonuçlar  www.gop.edu.tr  internet adresinde yayınlanacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Kimlik Kartı Sureti
2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
(- Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı,
– Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.)
4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
6. Deneyim Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
7. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı)
8. Başvuru Formu
Kurumumuz dışında başka kurumların onayladığı belgeler kabul edilmeyecektir.
8839/1-11. Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek   adayların   muvazzaf   askerlik  çağına  gelmemiş,   askerlik   çağına   gelmiş   ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı,

Lisans mezunları için 2020 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

3. Müracaat   edecekler   ilanın   Resmî   Gazete’de   yayımlandığı   günü   izleyen   15   gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz  web sayfasından temin  edilecek başvuru formu ve   istenilen   belgelerle   birlikte   (Aslı   görülmek   üzere   Başkanlığımızca   onaylanmış   veya turkiye.gov.tr  adresinden  oluşturulmuş  belgeler)  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4. Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.

5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,  yerleştirme  işlemi  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek,  kurumumuzca  kendilerine  bir  bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. Başvuru  formu,  başvuruların  değerlendirilmesi  ve  sonuçlar  www.gop.edu.tr  internet adresinde yayınlanacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Kimlik Kartı Sureti
2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
(- Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı,
– Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.)
4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
6. Deneyim Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
7. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı)
8. Başvuru Formu Kurumumuz dışında başka kurumların onayladığı belgeler kabul edilmeyecektir.

mail-grubu