Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1128

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM KADRO UNVANI / ADET Açıklama
Profesör Doçent Yardımcı Doçent
ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU
GIDA KALİTE KONTROL VE ANALİZİ 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ANALİTİK KİMYA 1
BİYOKİMYA 1
FARMASÖTİK KİMYA 1 En az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
HARİTA VE KADASTRO 1 Arkeojeofizik alanında deneyimli olmak.
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 1 Elektromanyetizm ve Mikrodalga alanında çalışmaları olmak.
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 1 Polimerler ve modellenmesi konusunda çalışmaları bulunmak.
MEKANİK 1
TERMODİNAMİK 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
YAPI BİLGİSİ 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK 2
TIP FAKÜLTESİ
ACİL TIP 1 Alanında uzman olmak.
mail-grubu