‘Türkiye doğal beslenme ve sağlıklı yaşam günleri’ 2016

Türkiye doğal beslenme ve sağlıklı yaşam günleri ' 2016, Diyetisyen Betül Ay, Diyetisyen Reyhan Oral, Beslenme ve Diyetetik, Antalya

0
1619
www.diyetisyenstore.com

Değerli Genç Diyetisyenler

İnsanların hızla artan gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için birim alandan elde edilen verimin artırılması gerekliliği kuşkusuz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık, modern tarımın kontrolsüz uygulanması ile birlikte gündeme gelen yoğun kimyasal kullanımı, toprak kirliliği, genetik yapısı ile oynanmış tohumlar, hormon kullanımı ve benzeri doğal üretimden uzaklaştıran yöntemler sağlıklı tarımsal üretimi giderek zorlaştırmakta, ürün kalitesi, aroması ve doğal besleyici değeri önemli riskler altında bulunmaktadır. Gıda güvenliği; tüm dünyada ve Türkiye’de çok önemsenen ve süreklilik arz eden bir olgudur. Ülkemiz neslinin sağlıklı olarak yetişmesi ve güvenli gıda ile beslenmesi, hem sağlık hem de ekonomik kayıpların önlenmesi için çok gereklidir.

diyetisyen-1Anne karnından başlayarak yaşam boyu sağlık için doğal beslenme yöntemi, önemini hiçbir zaman kaybetmeyecektir.
Bu gelişmelerin bir sonucu olarak son zamanlarda tüm dünyada “Doğala Dönüş veya Yeşil Akım” şeklinde ifade edilen eğilim doğrultusunda, organik tarım, yöresel ve doğal ürünler, sağlıklı gıdalar, bitkisel ve doğal gıda takviyeleri, ilaçlar ve kozmetikler oldukça popüler hale gelmiştir. Ancak bu konuda gerek görsel ve gerekse yazılı-sosyal medyada hemen her gün farklı görüşler sunulmaktadır. Dolayısıyla yapılacak her yanlış uygulama hem bireylerin sağlığını ve refahını olumsuz yönde etkileyecek, hem de aileler, toplumlar ve devletlere ilave sosyal ve ekonomik yük getirecektir.

diyetisyen-2

Toplum sağlığını koruyan, geliştiren, bedensel ve ruhsal birçok hastalığı önleyen sağlıklı yaşam, doğal beslenme ve spor alışkanlıkları, ancak toplum bilincinin doğru yönde artırılması ile mümkün olacaktır.

Bilinçli sağlık ve doğru beslenme zincirinin her halkasında, başta tarım, gıda, beslenme, sağlık ve spor olmak üzere sağlıklı yaşam unsurları ile ilgili tüm disiplinlere düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Bu konuda disiplinler arası karşılıklı bilgi ve tecrübelerin bilimsel veriler ışığında toplumun tüm kesimleri ile paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Nitekim sağlığı geliştirme yalnızca sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması ile değil, pek çok sektörün işbirliğiyle sağlanabilir bir stratejiler bütünü olarak benimsenmiştir. Bu çerçevede; ilgili paydaşların katılımları ile oldukça geniş platformda düzenlenen ‘Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi’2015 başarı ile tamamlanmış ve sonuçları geniş kitleler tarafından ilgi ile takip edilmiştir.

diyetisyen-3

Bireylerin bölgelere ve yaşam koşullarına göre bilinçli sağlıklı yaşam davranışlarını alışkanlık haline getirmeleri ve ilgili sektörlerin mevcut çalışmalarını buna göre revize etmeleri açısından bu tür etkinliklerin kurumsal ve sürekli hale getirilmesi önemli görülmektedir.

Bu amaçla, 14-17 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da Uluslararası katılımlı ‘Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri’ 2016 Kongre ve Sergi etkinlikleri organize edilmiştir. Bölgesel, ulusal ve uluslararası güçlü işbirliklerinin devamlılığı açısından da önemli bir fırsat olarak görülen bu etkinliğin, Bölgemiz, Ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri için hayırlı neticeler getirmesini diliyoruz.

mail-grubu