Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Diyetisyen Alım İlanı

0
1622
www.diyetisyenstore.com
kirikkale-diyetisyen
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ DiYETiSYEN (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ nde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen şartlarda  sözleşmeli bir diyetisyen alınacaktır.
I- GENEL ŞARTLAR:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
e) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
g) 2012 KPSS (B) gurubu sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları ortaöğretim adayları için hesaplanan puan türü KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için hesaplanan puan türü KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır. h) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıdaki evraklarla birlikte Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’ne şahsen başvuruda bulunacaklardır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
III- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
Başvuru formu (Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nden temin edilecektir) . 2012 KPSS (B) sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır). . Bu ilanın aranan nitelikler kısmında belirtilen deneyim belgeleri
IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2012 KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 20 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.
V- ATAMADA İSTENEN BELGELER:
2012 KPSS (B) sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır). Nüfus Cüzdanı Fotokopisi öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti. 2 (iki) adet fotoğraf Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge(Erkekler İçin)
Adres:Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği

Tel: 03182252488-89/2297
http://tipfakultesi.kku.edu.tr

mail-grubu