2017 EKPSS Sonucu TKHK’ ya Memur Atama Duyurusu

ekpss ösym, ekpss kura, ekpss başvuru tarihi 2017, ekpss 2018, ekpss ne zaman, ekpss 2017 tercih kılavuzu, ekpss sonuçları 2017, ekpss nedir,ekpss diyetisyen,diyetisyenler için ekpss

0
1257
diyetisyen-ekpss

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kadrolarına yerleşen adayların aşağıdaki belgeleri 29/09/2017 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar adayların ikamet ettikleri veya bulundukların il’deki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri birliği genel sekreterliğine, elden teslim etmesi gerekmekte olup, posta veya kargo ve kurye aracılığı ile gönderilen teslimatlar kabul edilmeyecektir denildi.

diyetisyenstore.com              diyetisyenrehberi.com           onlinediyetisyen.com

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan 2017 EKPSS/Kura yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03 Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecek olup; bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:

İnternet adresimizde yayımlanan 2017 EKPSS/Kura Açıktan Atama Başvuru Formunun aslı, Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı isteniyor.

Mezuniyet Belgesi: Adayın yerleştiği unvanını belirten en son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı,  Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı.

Ayrıca yerleşen tüm adayların e-Devlet internet adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge,

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,… ifade eder” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olduğuna dair “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınan ve geçerlilik süresi sona ermemiş Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti ya da raporun alındığı hastane başhekimliği/yöneticiliği onaylı sureti, 2 Adet Fotoğraf, Mal Bildirim Beyannamesi, Kaza-i rüşt kararı: 18 yaşını doldurmayan adayların kaza-i rüşt kararı aldığına dair belge isteniyor.

2017 EKPSS/Kura atamalarına göre kurumumuz kadrolarına yerleşip halen Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memuru statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.

İnternet adresimizde yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun 3 nüsha, bilgisayar ortamında doldurulmuş, resimli ve imzalanmış formun aslının Genel Sekreterliklerce onaylatılarak teslim edilmesi,

V.H.K.İ kadrolarına yerleşenlerden M.E.B’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası (Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. Diğer önemli bilgi ve belgeler için TIKLAYINIZ.

Kaynak: 2017 EKPSS Sonucu Türkiye Kamu Hastanelerine Engelli Memur Atama Duyurusu

mail-grubu