Total ve Segmental Analiz Farkları

analiz cihazları, diyetisyen cihazları, analiz vucut ikinci el cihazları, segmentel analiz cihazları

0
1417
www.diyetisyenstore.com

TOTAL VE SEGMENTAL ANALİZ FARKLARI

 1. Total analiz ve Segmental analiz yöntemleri ile elde edilen sonuçlarda “ölçüm hassasiyeti veya elde edilen veri farkı olmayıp”, kolla-bacaklar ve gövde için yağ ve kas miktarının ayrıca görüntülenmesi sağlanır.
 2. Ancak dolaylı ölçüm yöntemi olan BIA analizde kullanılan segmental analiz, total analizin aksine “analiz öncesi yerine getirilmesi gereken şartlara” olan bağımlılığı analiz sonucunun doğruluğu açısından daha fazladır, çünkü tüm segmentlerdeki empedans ayrı olarak ölçülmesi hedeflenir ve analiz öncesi için hasta uyumunu daha zorunlu hale getirir.
 3. Total analiz yönteminde elde edilen sonuçlar ile segmental analiz yöntemi ile “elde edilen sonuçlar arasında diyetisyen uygulaması açısından bir fark yoktur”. Zira sol bacaktaki 200gr lık yağ fazlası için diyetisyen uygulaması değişmeyecektir.
 4. Segmental analiz yönteminde segmentler üzerinden hareket ederek bütüne ulaşılabildiğinden duruş bozukluğu veya temas yetersizliği veya “ölçümü etkileyecek etkenler segmentler itibariyle 4 kat” total analize göre daha fazla olup, her bir segmentin doğru ve yeterli ölçülmüş olmasına daha bağımlıdır.
 5. Total analiz yöntemi “ölçüm süresini kısaltır ve zaman maliyetlerini” aşağıya çeker.
 6. “Estetik ve güzellik uygulamaları sonucu vücutta meydana gelen geçici yapısal değişiklikler” de yapılan vücut kompozisyon analizlerinde total analiz daha başarılı ve kesin sonuçlar verebilir. Yaratılan yapısal farklar segmental analiz sonuçlarına farklı yansımaktadır ve ölçüm kalitesi bu nedenle düşer.
 7. “Duruş bozuklukları, kavrama şekilleri ve tutuş açıları” segmental analizde önem arz eder ve bu etmenler nedeni ile hataya daha açıktırlar. Ancak total analizde bu etmenler bertaraf edilmiş olduğundan hasta uyumu daha fazladır.
 8. Empedansı etkileyen etmenlerin daha geniş olması “segmentler arası ölçüm farklarını öne çıkarabilir” ve izahı mümkün olmayan sonuçları almanıza neden olabilir. Yani sağ kol ve sol kol arasında nasır, deri kalınlığı veya tutuş bozukluğu gibi etkenler sebebi ile yüksek yağ oranı farklarının görülebilmesi gibi…
 9. “Segmentsel ölçüm farkları olduğunda” hastaların sorguları artar ve izahatları daha uzun zaman alır. Total analizde ise hasta tatmini bu nedenle daha yüksek, hasta-uzman ilişkisi daha başarılıdır.
 10. Ölçüm kaynaklı segmentsel yağ ve kas farkları” hasta üzerinde dengesizlik hissi yaratacağından motivasyonu ve uyumu yüksek oranda etkiler, bu uyumsuzluk projenin veya programın başarısını yüksek oranda etkiler.
 11. Yedek parça maliyetleri daha ucuz ve tamir edilebilirliği daha kolaydır”, segment elektrodları yoktur.
 12. Total analizde “üst beden uzuv eksiklikleri veya kollardaki tutma veya kavramaya ait engelleri olan özürlü kişilerin” de analizinin yapılabilmesini sağlar. Bu bir kısım engelli kişilerde motivasyonun sağlanmasına katkıda bulunur, oysaki uzuv eksiklikleri segmental analizlerde önemli bir problemdir.
 13. “İstatistiki anlamlı veriler total analizde hızlıca elde edilebilir”. Bir araştırma projesi düşünüldüğünde sol koldaki veya sağ bacaktaki yağ oranı ortalama bir yörenin istatistiki ortalamaları belirlenirken anlamsız olabilirler. Yani İstanbul Şişli ilçesinde 25-30 yaş arasındaki erkeklerin sol bacak yağ oranı % sinin belirlenebiliyor oluşu istatistiki bir kıymet oluşturmayabilir.
 14. Araştırma amaçlı, proje kapsamında veya sosyal içerikli yapılan taramalarda segmental analizler “kafa karıştırıcı, zaman alıcı ve takıntısı olan hastalarda yüksek oranda uyum sorunu” Fazla ayrıntı ve detay sosyoekonomik düzeye bağlı olarak hasta uyumunu arttırıcı eğitici çalışmaların da yapılması gerekliliğini ve maliyetini arttıracaktır.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Diyetisyen Ali YÖRÜMEZ
dytali@gmail.com

 

mail-grubu