657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Kurası

eş durumu yer değiştirme, 4b yer değiştirme, diyetisyen atamaları, beslenme ve diyetetik yer değiştirme

0
198
www.diyetisyenstore.com
2022 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası açıklanmıştır. Yeni görev yerlerine başlama ile ilgili yayınlanan duyuru sayfanın aşağısında sizlerle paylaşılmıştır.

Kura sonucu yerleşenler listesi BURADA yayınlanmıştır.

Genç Diyetisyenler Editörü
Dyt. Ali YÖRÜMEZ
dytali@gmail.com
instagram :@dytali

İlan Metni
Kura Takvimi
Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi
Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)
Yerleşenler Listesi
Noter Onaylı Sonuçlar

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 2022 YILI 1. DÖNEM EŞ DURUMU
KURASI VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin 2022 Yılı 1. Dönem Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası 03.03.2022 tarihinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan sözleşmeli personel 08 – 14 Mart 2022 tarihleri arasında (14 Mart dahil) çalışma düzenine göre beş iş günü aşılmayacak şekilde izinli sayılacaktır. Sözleşmeli personelin, bu süre içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ve hizmet sözleşmesi işlemlerinin yapılması için yeni görev yerlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazananlardan halen aile
sağlığı çalışanı olarak görev yapanların, aile hekimliği uygulamasından çıkış işlemlerinin ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından 04.03.2021 tarihi saat 16.00’a kadar ÇKYS/İKYS’den yapılması gerekmektedir.

Sözleşmeli personelin; eş durumu nedeniyle yer değişikliği atamaları Bakanlığımızca İl emrine yapılacak olup görev yapacakları hizmet birimleri 14.03.2022 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüklerimizce belirlenecektir.

Sözleşmeli personel 15.03.2022 tarihi itibariyle yeni yerlerinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlayacaktır.

Başvurusu kabul edildiği halde ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle kurada yerleşemeyenlerin eş durumu nedeniyle yer değişikliği; başvuru yapılan ilde herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde bir sonraki kura dönemine kadar yeniden başvuru şartı aranmaksızın Bakanlığımızca yapılacaktır.

03.03.2022

mail-grubu