Hacettepe Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı

0
1412
www.diyetisyenstore.com

2013-2014 Bahar Yarıyılı Kontenjanları

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Başvuru Koşulları

Akademik Takvim
http://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/akademik_takvim_bahar_1314.html

Başvuru Koşulları
1- “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde yer alan koşulların
ve Anabilim Dallarının başvuru koşullarının yerine getirilmesi zorunludur. “Programlar”
menüsünde Enstitümüze bağlı programlar ve başvuru koşulları yer almaktadır.

2- Adayların birden fazla lisansüstü programa başvuru yapabilmeleri için başvuru koşullarını
yerine getirmeli ve mülakat tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması gerekmektedir. Adaylar
başvuru yapılacak her bölüm için ayrı belge vermek zorundadır.

3- E-posta vb. yollarla yapılan başvurular “http://enstitu.hacettepe.edu.tr/” adresinde yer alan
“Aday Öğrenci” girişinden sisteme üye olunması ve “online” olarak doldurulacak Başvuru
Formu imzalı çıktısı ile istenen belgelerin de enstitüye ulaştırılması ile kabul edilmektedir.
İstenen Belgeler

– Diploma ya da Mezuniyet Belgesi
1 adet Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı fotokopisinin aksi durumunda
belgelerin fotokopileri ile aslının getirilmesi gerekmektedir. Gerekli kontrol yapıldıktan sonra
belgenin aslı adaya iade edilecektir.

– Not Çizelgesi (Transkript)
1 Adet Mezuniyet Not ortalamasını gösterir transkript belgesinin aslı, Yüksek Lisans
başvurusu için Lisans Doktora başvurusu için Yüksek Lisans Transkriptinin getirilmesi
gerekmektedir.

– ALES Belgesi
Üç (3) Yıldan eski olmamak şartıyla Yüksek Lisans Programları için ALES’ten en az 60 puan
Doktora Programları için ALES’ten en az 60 puan Bütünleşik Doktora Programları için en az
80 puan alınması gereklidir. Puan türü bağlantılı tabloda verilmiştir.

– GRE Belgesi
GRE sınavının sayısal kısmından en az 610 puan veya GMAT sınavından en az 475 puan
ALES yerine sayılmaktadır.

– TUS Belgesi
Adaylar, temel tıp dallarına ALES yerine, son iki yıl içinde alınmış TUS belgesi ile
başvurabilirler. Bu durumda, temel tıp bilimleri puanının 0.7, klinik tıp bilimleri puanının 0.3
ile çarpımı sonucunda elde edilen değerlerin toplamı en düşük 55 olmalıdır.
ÖSYM sayfasından alınacak çıktıların aday tarafından imzalı nüshası teslim alınacaktır.

– Yabancı Dil Belgesi
Lisansüstü programlara başvuracak adayların YDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği
olan ÜDS,TOEFL,IELTS ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puana sahip olmak.
(Y.Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora Programları için YDS/KPDS/ÜDS puanı en az 60
olmalıdır). Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının
eşdeğerliliğine ilişkin çizelge yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf adresinden görülebilir.
ÖSYM sayfasından alınacak çıktıların aday tarafından imzalı nüshası teslim alınacaktır.
Yüksek Lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil Puanı ön koşul değildir. Yabancı dil
koşulunu sağlamayan adayların başvuruları kabul edilir. Yapılacak Giriş Sınavlarda başarılı
olan ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler (Bir) 1 Yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık programına
yönlendirilirler. Yabancı dil koşulunu sağlamayan öğrenci kabul edildiği yüksek lisans
programına başlayamaz.

– Nüfus Cüzdanı
(Bir) 1 Adet A4 kağıda çekilmiş fotokopi

– Fotoğraf
(İki) 2 Adet Başvuru formuna yapıştırılacak vesikalık fotoğraf

– Başvuru Formu
(İki) 2 Adet Başvuru Formu fotoğraflı ve imzalı

– Yabancı uyruklu öğrenciler
İstenen belgelere ilave olarak pasaport fotokopilerini ve tüm belgelerinin Türkçe tercümelerini
teslim etmek zorundadırlar. H.Ü.SağlıkBilimleriÖğrenciİşleri

Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz
sayılacaktır.

Online Başvuru
– Başvurular İnternet ortamında http://enstitu.hacettepe.edu.tr adresinden “online” olarak
yapılmaktadır.
Aday Öğrenci girişinden üye ol kısmından sisteme üye olunduğu taktirde Üyelik başvurusu
sırasında verilen e-posta adresinize kullanıcı adı ve parolası gönderilir. Bu bilgiler ile Aday
Öğrenci girişinden giriş yapılarak istenen bilgiler doldurulur. 2 adet Başvuru Formu çıktısı
alınarak fotoğrafları yapıştırılarak enstitüye istenen diğer belgeler ile teslim edilir.
(Başvuru sırasında Hotmail uzantılı e-posta adresi kullanmayınız)

mail-grubu