Memurlara Verilecek Harcırah Tutarları Belirlendi

memur harcırah 2018 , 2018 harcırah tutarları , 2018 harcırah hesaplama , 2018 yurtdışı harcırah cetveli , harcırah kanunu , harcırah kanunu 2018 , yurtdışı harcırah hesaplama , 2018 müfettiş harcırahı

0
281
para
para
www.diyetisyenstore.com

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede duyuruldu. İşte 2018 yılı H Cetveline göre memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik miktarları : 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı.

MEMURLARA ÖDENECEK HARCIRAH TUTARLARI BELİRLENDİ

Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile memurlara verilecek harcırah tutarları da belirlendi. 2019 Yılında Memur ve Hizmetlilerden: —

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 51,60

-Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15

Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75

38,75 *6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu miktarlar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır

Kaynak : Personel Sağlık

mail-grubu