Sağlık Bakanlığı, toplu sözleşme sonrası sağlık çalışanlarının kazanımlarını açıkladı

0
1132
www.diyetisyenstore.com

MAAŞ FARKLARI KAPATİLİYOR

Uygulamayla kamu görevlileri ve emeklilerine 01.01.2012-14.06.2012 dönemi için yapılması gereken fark ödemeleri yüzde 2,25 oranında olacak.

Buna göre 4. derecedeki bir uzman hekim gecikme zammı dahil 420 TL, 4. derece bir pratisyen hekim 370 TL ve 8. derece bir hemşire, ebe veya sağlık memuru 240 TL civarında farkalacak. Aile hekimleri ve aile sağlığı elamanlarına da fark ödemesi yapılacak. Ayrıca varsa nöbet ücret farkları da ödenecek. Yeni toplu sözleşmeyle 15/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere devletçe okutulan veya burs verilen çocuklar için aile yardımı ödeneği verileceği kararına varılırken 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik tazminatı 100 TL artırılıyor.Mali sorumluluk zammı almayan aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ödenecek ve Uygulama ile memur, hemşire, ebe, sağlık memuru vb. kadrolarda bulunan personelden taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapanlar mali sorumluluk zammı almazken bu uygulaı ma ile aylık net 12 TL civarında tazminat alacaklar. Bu iyileştirmelerin yanısıra; sağlık personeline bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak ödenen toplam meblağın; 375 sayılı kHk’dan yararlanan emsali personele bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak ödenen toplam meblağdan az olması durumunda aradaki fark; telafi edilecek. lan uzlaşmaya göre; 01.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere tabip dışı personelin ek ödemesi de her ay aylıklarıyla birlikte ödenecek ve her ay maaş ödemesi ile birlikte denge tazminatı tutarı peşin olarak ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılacak. Bunun yanında yıllık izin, rapor gibi nedenlerle de döner sermaye gelirine herhangi bir katkıda bulunmasa bile, anılan personele bu tutar peşin olarak verilmeye devam edilecek. Böylece anılan personelin eline her ayın 15’inde maaş ile denge tazminatı tutar garanti olarak geçecek.

YENİ AKİT

mail-grubu