Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı kimdir?

  0
  1632
  www.diyetisyenstore.com

  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı insan ile özellikle doğal çevresi ve doğal çevresel faktörler arasındaki karşılıklı ilişkinin incelenmesi, fizyolojik, ve patolojik çerçevede değerlendirilmesinin yanı sıra termo-mineral sular, çamurlar, gazlar ve hidrosfer kaynaklı deniz ve göl sularının kimyasal, fiziksel, jeolojik, biyolojik ve hidrolojik incelenmesi, bunların tıbbi amaçlı kullanımı, İklimsel faktörlerin insan üzerine fizyolojik ve patolojik etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda uzmanlaşan tıp doktorlarına verilen addır.

  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanlarının temel çalışma alanlarından bazıları Termo-mineral suların fiziko-kimyasal ve bakteriyolojik analizleri, çamurların fiziko-kimyasal ve bakteriyolojik analizleri, su ve benzeri kaynakların tıbbi değerlendirilmesi, kaplıca tedavisi raporlarının hazırlanması olarak sayılabilir.

  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı olabilmek için öncelikle üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup, Tıpta Uzmanlık Sınavlarında da ilgili uzmanlık alanında uzmanlaşma hakkını kazanmak gerekmektedir. İlgili alanda ihtisas hakkı kazanıldıktan sonra 4-5 yıl süren ihtisas eğitimi süreci başarı ile tamamlanmalıdır. Eğitim döneminde yoğun nöbetler, acil ameliyatlar , rutin ameliyatlar , poliklinik hizmetleri , yayın yapma , araştırma yapma, seminer ve literatür sunma , bilimsel kongrelere katılma ve sunum yapma gibi ödev ve çalışmalar olabilmektedir.

   

   

  Kaynak :www.iskitabi.com

  mail-grubu