TSM’de Görev Yapan Diyetisyenlerin Görevleri

0
3914
www.diyetisyenstore.com

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ ndan son yayınlanan TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ’n de  TSM’de görev yapan Diyetisyenlerin görevleri şunlardır:

a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,

b) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak,

c) Çalışmaları ile ilgili veri toplamak, araştırmalar planlamak ve planlanan çalışmalarda görev almak,

ç) Toplumun beslenme sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının planlanması ve uygulanmasında görev almak,

d) Sağlık eğitimi hizmetlerinde görev almak,

e) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,

f) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,

g) İlgili mevzuatta tanımlanan görevleri toplum sağlığı merkezinde ya da bölgedeki aile sağlığı merkezinde/merkezlerinde yerine getirmek,

ğ) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

 

Diyetisyen Ali YÖRÜMEZ
Genç Diyetisyenler Editörü
dytali@gmail.com

 

[yaziGizle reklam=”reklam1″][/yaziGizle]

mail-grubu