Top 5 This Week

Related Posts

Akademik ilan – Avrasya Üniversitesi

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler:  2547  Sayılı  Kanun’un  26.  maddesinde  belirtilen  şekilde  yayınlardan  birini  başlıca  araştırma  eseri  olarak  ve  başvurdukları  bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler:  Üniversitelerarası  Kurulun  Doçentlik  başvuruları  için  uygulamaya  koyduğu  asgari  başvuru  koşullarını  sağlamış  olmak  koşulu  ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyeleri : 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim  belgesini  yurt  dışından  almış  olanların  denkliğinin  Üniversitelerarası  Kurulca  onaylanmış  olması  gerekmektedir.  Başvurular  bu  ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Belenme ve Diyetetik Bölümü için 2 Prof. 2 Doç ve 2 Dr. Öğr. Üyesi ilanı açıklanmıştır.

Fakülte-Bölüm Kadro Unvanı-Adedi Aranan Nitelik
Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Belenme ve Diyetetik
Bölümü
2 2 2 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi Bölümü 1 1 2 Sağlık Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Bilişim veya Hukuk, Hemşirelik veya Eczacılık
alanında lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak.
Hemşirelik Bölümü 2 2 2 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hemşireliği,
Psikiyatri Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi Bölümü 1 3 2 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış
olmak.
1 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.
Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü 1 2 2 Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alanında unvan almış olmak, Spor Bilimleri Temel Alanı/Bilim Alanında doçentliğini (Doçentliğe başvuracak adaylar) almış olmak, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği, Spor yöneticiliği, spor yönetimi, antrenörlük
veya rekreasyon alanında doktora yapmış olmak.,
Ebelik 2 2 2 Ebelik yada Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği alanında uzmanlığını tamamlamış olmak veya Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği alanında doçentlik unvanını almış olmak veya Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği
alanında doktora yapmış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2 2 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kardiyoloji, Anatomi, Fizyoloji veya Spor Hekimliği alanlarından birinde ihtisas yapmış olmak, Doçentliğe başvuracak olanlar için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış
olmak,
2 2 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.
Odyoloji Bölümü 2 2 2 Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak,
Burun, Boğaz ihtisası yapmış olmak.
Sosyal Hizmet Bölümü 2 1 2 Sosyal Hizmet, Psikoloji, Hukuk, Yönetim Bilimleri veya Sosyoloji alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji 2 2 3 Tıp Fakültesi, Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu
olup, bütün ana bilim dallarında doktorasını yapmış olmak.
2 2 2 Psikoloji veya PDR alt dallarından bir tanesinde (Deneysel Psikoloji, Klinik
Psikoloji, Gelişim Psikoloji, Sosyal Psikolojisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) doktora yapmış olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 2 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinde doktora yapmış
olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 2 2 3 Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olmak,
2 2 2 Bilgisayar Yazılım anabilim dalında doktora yapmış olmak
2 2 2 Bilgisayar Donanımı anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 2 2 Haberleşme anabilim dalında doktora yapmış olmak,
2 2 2 Kontrol anabilim dalında doktora yapmış olmak.
1 1 1 İşaret İşleme anabilim dalında doktora yapmış olmak,
2 2 2 Elektrik (Güç) anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Gıda Mühendisliği 1 1 3 Gıda mühendisliği mezunu olup, Gıda Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Gıda Mühendisliği mezunu olmak ve Gıda Bilimleri dalında doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği 1 1 1 Yapı Malzemesi veya Yapı İşletmesi alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak
1 1 2 Hidrolik alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Yapı İşletmesi anabilim dalında doktora yapmış olmak.
1 1 2 Geoteknik alanında doktora yapmış olmak
Makine Mühendisliği 1 1 2 Konstrüksiyon ve İmalat alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış
olmak.
1 1 1 Enerji alanında doktora yapmış olmak ve ya doçent unvanı almış olmak.
1 1 1 Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Teorisi alanında doktora yapmış olmak
veya Doçent Unvanı almış olmak.
1 1 2 Termodinamik alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Mekanik alanında doktora yapmış olmak veya Doç. ünvanı almış olmak.
Harita Mühendisliği 1 1 2 Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Fotogrametri veya uzaktan Algılama
Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
1 1 2 Harita Mühendisliği lisans mezunu olmak, Kartografya veya Cografi Bilgi Sistemleri
Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
1 1 2 Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Harita Mühendisliği Arazi Yönetimi
Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Mimarlık 1 1 3 Mimarlık Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği (Gıda Mühendisi
adaylarının MSA vb. akademilerden eğitim almış olması) alanlarından doktora yapmış olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri 1 1 3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya, Yönetim Bilişim
Sistemleri alanında doktorasını yapmış olmak. veya alanında doçent unvanı almış olmak.
Endüstriyel Tasarım 1 1 3 Endüstriyel Tasarım ve/veya endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinden lisans mezunu olmak. Endüstriyel tasarım ve/veya endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak. Doktorasını veya doktoraya eş değer sanatta yeterliliğini endüstriyel tasarım ve/veya endüstri ürünleri tasarımı
bölümlerinde yapmış olmak. veya alanında doçent unvanı almış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 1 1 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, patoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimleri Bölümü Ortodonti Anabilim Dalı 2 2 2 Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Ortodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak
Klinik Bilimleri Bölümü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı 2 2 2 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
Klinik Bilimleri Bölümü Protetik Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
2 2 2 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
Klinik Bilimleri Bölümü Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 2 2 2 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim alanında doktora veya uzmanlığını yapmış
olmak veya Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.
Klinik Bilimleri Bölümü Endodonti Anabilim Dalı 2 2 2 Endodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak vey Endodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
Klinik Bilimleri Bölümü
Periodontoloji Anabilim Dalı
2 2 2 Periodontoloji Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Periodontoloji Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
Klinik Bilimleri Bölümü Çoçuk Diş Hekimliği
Anabilim Dalı
2 2 2 Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
Klinik Bilimleri Bölümü Diş Hastalıkları Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi)
Anabilim Dalı
2 2 2 Diş Hastalıkları Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Diş Hastalıkları Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
Patoloji Anabilim Dalı 2 2 2 Patoloji Anabilim dalında Doçentliğini almış olmak veya Patoloji Anabilim Dalında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
Anatomi Anabilim Dalı 2 2 2 Anatomi anabilim dalında doçentliğini almış olmak veya anatomi anabilim dalında
doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
2 2 2 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak veya Tıbbi Mikrobiyoloji
anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64   44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

Popular Articles