Top 5 This Week

Related Posts

Diyetisyen Araştırma Görevlisi ilanı

İstanbul Okan Üniversitesi Araştırma görevlisi alım ilanı

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden;
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru Belgeleri:
1
. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
5. ALES Belgesi
6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge)
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
8. 2 adet fotoğraf

Başvuru Yeri:
İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat – Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
http://www.okan.edu.tr

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 15.11.2022 – 29.11.2022

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROG./ ANABİLİM DALI UNVAN KADRO ALES YABANCI DİL ÖZEL ŞARTLAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Araştırma Görevlisi 1 70 80 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. Tercihen aynı alanda Yükseklisans veya Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Araştırma Görevlisi 1 70 80 Hemşirelik alanında tercihen Yükseklisans veya Doktora yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Araştırma Görevlisi 1 70 80 Gatsronomi alanında lisans mezunu olmak. Tercihen aynı alanda Yükseklisans veya Doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma Görevlisi 1 70 80 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans derecesi olmak. Tercihen aynı alanda Yükseklisans veya Doktora yapmış olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi : 15.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 29.11.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.12.2022
Sınav Giriş Tarihi : 07.12.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.12.2022

Popular Articles