Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1168
www.diyetisyenstore.com
gazi_logo
Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
2- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4-Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.
5-İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş ve atandıktan sonra en az 3 yıl Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi veya Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmayı kabul etmiş sayılırlar.
PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi,
– (2) iki adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Doçentlik belgesi,
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi,
– (2) iki adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Doçentlik belgesi,
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;
– Başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi
– (2) iki adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)
– Varsa Yabancı Dil Belgesi
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası ; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme Bilimleri Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Diyetetik Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Diyetetik Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Toplu Beslenme Sistemleri Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Toplum Beslenmesi Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doçent 1 1
mail-grubu