Gıda Mühendisi Bireysel Danışmanlık Hizmet Alımı

  danışmanlık hizmeti, halk sağlığı, beslenme danışmanlığı, beslenme eğitimi

  0
  766
  www.diyetisyenstore.com

  Gıda Mühendisi Bireysel Danışmanlık Hizmet Alımı

  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

  TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

  SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

  İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

   

  İkraz No: 8531-TUR

  Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

  Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

  Başvuru Numarası: THSK/2016/CS/L.2.12.1.1.c/IC/7

  İşin Adı: Gıda Mühendisi Bireysel Danışmanlık Hizmet Alımı

  İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 11.01.2017

  Son Başvuru Tarih ve Saati: 26.01.2017 tarihinde saat 18:00’e kadar

  Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

  Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere gıda mühendisi bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışman hizmet süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. İşin Şubat 2017 içinde başlatılması planlanmaktadır.

  Beklenen Hizmetler:

  Danışman aşağıda belirtilen faaliyetlerden sorumlu olacaktır;

  • Türk Gıda Kodeks Çalışmalarında ulusal ve uluslararası destek olunması,
  • Sağlıklı beslenme çevreleri yaratılması
  • Sağlıklı beslenme ve sağlıklı gıda mevzuat çalışmalarında yer alınması
  • Belediyelerle yürütülen sağlıklı besleme ve sağlıklı gıda çalışmalarında yer alınması
  • Gıda üreticileri ile yürütülecek çalışmalarda danışmanlık verilmesi
  • İdare tarafından verilecek müdahale önerilerinin hayata geçirilmesi
  • Üniversite öğrencilerinin sağlıklı gıda tüketimi ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi, üniversite bünyesindeki sağlıklı beslenme ve sağlıklı gıda tüketiminin yeterli düzeye getirilmesi ve bu konuda gençlik kulüplerinin faaliyetlerine destek olunmasına,
  • Çocuklarda ve gençlerde sağlıklı gıda bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine,
  • Çalışanların, sağlıklı gıdaya erişimlerinin desteklenmesine,
  • Toplu beslenme yerlerinde topluma yönelik bilgilendirme yapılmasına,

  destek sağlamaktan sorumlu olacaktır.

  Ayrıca Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir.

  Aranılan Nitelikler:

  1. Üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümünden lisans mezun olmak,
  2. Gıda mühendisliği alanında kamuda ya da özel sektörde en az 1 yıllık iş tecrübesinin olması
  3. Gıda Mühendisliği alanında eğitimlere veya kurslara katılmış olmak veya sertifika sahibi olmakilgili
  4. İyi derecede İngilizce bilmek (YDS den en az 60 puan almış olmak ya da İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak) Adaylar başvurularında ilgili belgeleri sunmalıdır.
  5. Tercihen alanında yüksek lisans yapmak
  6. Alanında Ar-Ge çalışmaları yapmış olmak (Nano teknolojiler)
  7. Windows Office programlarını kullanabilir olmak (Word, excel, powerpoint),

  T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmeti sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres, başvuru numarası, İngilizce bilgi düzeyleri ile ilgili belge ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 26.01.2017 tarihinde saat 18:00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

  Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

  Başvuru Adresi:
  Adres:    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
  Adnan Saygun Caddesi No: 55
  E Blok 1. Kat Satınalma Birimi
  06100 Sıhhiye, Ankara

  Kaynak : http://www.thsk.gov.tr/component/k2/296-duyurular/gida-muhendisi-bireysel-danismanlik-hizmet-alimi.html

  mail-grubu