Top 5 This Week

Related Posts

Karbonhidrat Protein, Yağ Eğitimi

Eğitmenler Hakkında

Prof. Dr Nevin ŞANLIER
Doç. Dr. Müjde ATABEY
Dr. Öğr. Üye Nursemin ÜNAL
Dr. Öğr. Üye. Pınar GÖBEL
Dr. Öğr. Üye. Sine YILMAZ
Dr. Öğr. Üye. Selen MÜFTÜOĞLU
Dr. Rukiye BOZBULUT
Dr. Nurcan BAĞLAM
Dr. Nur ARZU
Dr. Nüket ÜNSAL
Uzm. Dyt. Seçil BIDAKLAR
Uzm. Dyt. Şule KOCABAŞ
Uzm. Dyt. İdil İMAMOĞLU
Dyt. Çiğdem GENÇAL
Mustafa DEVECİOĞLU

Belgelendirme Hakkında

Üç gün sürecek olan bu program teorik ve pratik yaklaşık 35 saatlik dersten oluşmuştur. Sertifika programında 15 saat pratik, 20 saat teorik eğitim olarak planlanmıştır.

Eğitim Tarihi

12.03.2021 – 14.03.2021

Eğitim Yeri

Online Eğitim Programı

Kurs Saatleri

10:00 – 15:00

Eğitim Fiyatı

350,00 ₺

Eğitim İçeriği

1. Diyabetin fizyopatolojisi ve güncel medikal tedaviler

2. Diyabette glisemik kontrol ve izlem

3. İnsülin tedavisi ve uygulaması

4. İnsülin pompa tedavisi ve uygulaması

5. Diyabette hipoglisemi ve hiperglisemi tedavisi

6. Diyabette tıbbi beslenme tedavisi ilkeleri

7. Kan glukoz düzeyini etkileyen beslenme ile ilişkili faktörler

8. Diyabette yaş gruplarına göre beslenme önerileri

9. Gestasyonel diyabet ve beslenme

9. Karbonhidratların diyabetteki rolü

10. Karbonhidrat sayımı nedir? Niçin uygulanmaktadır?

11. Karbonhidrat sayımının temel prensipleri nelerdir?

12. Başlangıç düzeyi karbonhidrat sayımı nedir, kimlerde

uygulanabilir ve öğretme basamakları nelerdir?

13.  Orta düzey karbonhidrat sayımı nedir, kimlerde uygulanabilir ve öğretme basamakları nelerdir?

14. İleri düzey karbonhidrat sayımı nedir, kimlerde uygulanabilir ve öğretme basamakları nelerdir?

15. İleri düzey karbonhidrat sayımında CHO/insülin oranı hesaplama metodları nelerdir?

16. Farklı karbonhidrat sayımı düzeylerinde pratik uygulamalar

17.  Karbonhidrat sayımında vücut ağırlığının kontrolü

18. Yağ ve protein sayımı

19. Düşük karbonhidratlı diyetler ve glisemik kontrol üzerine etkileri

20. Diyabette glisemik indeks ve glisemik yükün kan glukozu üzerine etkisi

21. Besinler ve diyabet

22. Diyabet ve Egzersiz

23. Diyabulimia

24.  Karbonhidrat sayımı ile ilgili hasta deneyimleri

25. Karbonhidrat sayımında diyabet eğitim hemşiresinin yaklaşımı

26. Karbonhidrat sayımında diyabet eğitim psikolog yaklaşımı

27. Karbonhidrat sayımı ile ilgili olgu sunumları (çocuk)

28. Karbonhidrat sayımı ile ilgili olgu sunumları (adolesan)

29. Karbonhidrat sayımı ile ilgili olgu sunumları (yetişkin)

30. Karbonhidrat sayımı ile ilgili olgu sunumları (yetişkin)

31. Karbonhidrat sayımı ile ilgili sunumları (İnsülin kullanan tip 2 diyabetli yetişkin)

32. Karbonhidrat sayımı ile ilgili olgu sunumları (insülin pompası kullanımında)

33. Karbonhidrat sayımı ile ilgili olgu sunumları (gebe)

34. Karbonhidrat sayımı ile ilgili olgu sunumları (sporcu)

35. Karbonhidrat sayımı ile ilgili olgu sunumları (sporcu)

Kimler İçin?

Bu kursa Beslenme ve Diyetetik alanında lisans programından mezun olan diyetisyenler ile 3. ve 4. sınıf öğrenciler kayıt yaptırabilir. Katılım kontenjanla sınırlıdır.

Neler Öğreneceksiniz?

– Diyetisyenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunularak farklı deneyimler yaşamalarına ortam hazırlanmış olacaktır.

– Diyabetin tıbbi beslenme tedavisinde sınırlı diyetisyenin bildiği karbonhidrat, protein, yağ sayımı konusunda nitelikli diyetisyen sayısı artırılarak personel verimliliği yükseltilecektir.

– Hasta ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır.

– Katılımcılarımız danışmanlık hizmeti sonrasında tip 1, tip 2 diyabetin tıbbi beslenme tedavisinde güncel eğilimler, diyabet bulgusu ile başvuru yapan hasta diyetisyen ilişkisinde diyalog, hoşgörü, iş birliği, olumlu atmosfer gibi katma değerler kazandırılacaktır.

Kayıt : https://sem.ankaramedipol.edu.tr/Egitimler/EgitimDetayIndex/47

 

Popular Articles