Sözleşmeli Diyetisyenin Tayin / Nakil Durumu

0
1228
www.diyetisyenstore.com

29 Ekim’den önce atanan sözleşmeli personel, 4 yıl çalışma şartına tabi olur mu?

676 sayılı KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 sayılı KHK’ya eklenen 45/A maddesinin üçüncü fıkrasında; sözleşmeli sağlık personellerinin sözleşmeli statüde dört yılı tamamlamaları ve talep etmeleri halinde bulundukları yerde memur kadrosuna (4/A) atamalarının yapılacağına haberimizde yer vermiştik. http://www.memurlar.net/haber/622830/

Sitemiz ziyaretçilerinden; bu hükmün yayınlanmasından önce (29.10.2016 tarihi öncesi) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli statüde (657 sayılı Kanun 4/B maddesi) 676 sayılı KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 sayılı KHK’ya eklenen 45/A maddesinde yer alan nakile ilişkin hükümlerden ne şekilde etkilenecekleri hususlarında sorular gelmektedir. Söz konusu soruları aşağıda sırasıyla cevaplandırmaya çalışacağız.

1- 29.10.2016 tarihinden önce atanan sözleşmeli sağlık personelinin “dört yıl süreyle başka bir yere atanamama” kuralından etkilenip etkilenmeyeceği

676 sayılı KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 sayılı KHK’ya eklenen 45/A maddesinin üçüncü fıkrasında; Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemede “Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli” denilmiş olup “dört yıl süreyle başka bir yere atanamama” kuralı, 29.10.2016 tarihinden sonra ve 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine göre istihdam edilecekleri kapsamaktadır. Bu nedenle, 676 sayılı KHK’nın yayımlandığı tarih olan 29.10.2016 tarihinden önce sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanların, dört yıl süreyle başka bir yere atanamama hükmünden etkilenmeyecekleri düşüncesindeyiz.

2- 29.10.2016 tarihinden önce atanan sözleşmeli sağlık personelinin “Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde personelin eşinin sözleşmeli sağlık personeline tabi olması” kuralından etkilenip etkilenmeyeceği

676 sayılı KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 sayılı KHK’ya eklenen 45/A maddesinin üçüncü fıkrasının devamı; …Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemede “bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi denilmiş olup aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde personelin eşinin sözleşmeli sağlık personeline tabi olması” kuralının kapsamına, 29.10.2016 tarihinden sonra ve 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek olanlar girmektedir. Bu nedenle, 29.10.2016 tarihinden önce sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanların, bu kuraldan da etkilenmeyecekleri düşüncesindeyiz.

3- Sözleşmeli sağlık personellerinin memur kadrolarına (4/A) atanması sonrasında, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapma zorunluluğundan etkilenip etkilenmeyeceği

676 sayılı KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında, “(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümde, dört yıl sözleşmeli olarak çalışan sağlık personelinin talepleri halinde bulundukları yerdeki memur kadrolarına (4/A) atanacağına yer verilmiş ve devamında memur kadrolarına atananların aynı yerde (bulundukları yer) en az iki yıl daha görev yapacağı düzenlenmiştir.

Sözleşmeli kadrolardan memur kadrolarına (4/A) atananların aynı yerde en az iki yıl daha görev yapması kuralının, bu maddeden faydalanarak bulundukları yerdeki memur kadrolarına (4/A) atanacak tüm sözleşmeli sağlık personeline uygulanacağı düşünülmektedir. Bir başka deyişle, 29.10.2016 tarihinden önce ya da sonra istihdam edilen ve 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesinden faydalanarak sözleşmeli statüden memur kadrolarına (4/A) atanan herkes, aynı yerde (bulundukları yer) en az iki yıl daha görev yapacaktır.

Kaynak : http://www.memurlar.net/haber/623384/

mail-grubu