Top 5 This Week

Related Posts

Yeni ÇÖZGEM yönetmelik kararı yayımlandı

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Türkiye genelinde Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri (ÇÖZGEM) açılacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı; zihinsel özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin biyopsikososyal takip süreçlerinde rolü olan meslek mensuplarının bir arada hizmet vereceği çok disiplinli çocuk ve genç ruh sağlığı merkezleri açacak sağlık tesislerine izin verilmesi, merkezlerin açılması, faaliyetleri ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelikle, Bakanlığa ve üniversitelere ait sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulacak ÇÖZGEM’lerin izin, faaliyet ve denetlenmeleriyle ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, merkezlerde zihinsel özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin biyopsikososyal takip süreçlerinde rolü olan meslek mensupları bir arada hizmet verecek. Böylelikle çocuk ve gençlere tek çatı altında biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönden destek sunulacak.

Merkezler, ülke, bölge ve il bazında planlanacak

ÇÖZGEM’ler, atıl kapasiteye yol açılmaması ve kaynakların etkin, etkili ve verimli hizmet sunacak şekilde dağıtılması amacıyla demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler göz önünde bulundurularak ülke, bölge ve il bazında Bakanlıkça planlanacak. Yönetmelikte bu çerçevede merkezlerin açılış izinleri ve onaylarıyla ilgili tüm detaylar da düzenlendi.

Merkezde hangi sağlık profesyonelleri görev alacak?

  • Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
  • çocuk gelişimcisi,
  • psikolog,
  • dil ve konuşma terapisti,
  • iş ve uğraşı terapisti,
  • hemşire, tıbbi sekreter, sosyal çalışmacı görev yapacak.

Değerlendirmelerde ihtiyaç duyulduğu taktirde ise Diyetisyen dahil diğer sağlık mensuplarına da görev verilebilecek

Çocuk ve genç ruh sağlığı hizmetine ihtiyaç duyan kişiler, ÇÖZGEM’e Bakanlıkça tanımlanmış müracaat kanallarından başvurabilecek. Ayrıca birinci basamak sağlık kuruluşlarınca da hastalar, ÇÖZGEM’e doğrudan yönlendirilebilecek.

Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu kurulacak

Yönetmelik kapsamında Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ya da görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde bir yetkilinin yanı sıra Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile tıp fakültelerinden uzmanların katılımıyla Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu oluşturulacak.

KOMİSYON GÖREVLERİ

Bakanlığın talebi üzerine ÇÖZGEM’lerin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek, gerektiğinde ÇÖZGEM’i yerinde incelemek ve alınması gereken tedbirler konusunda Bakanlığa görüş bildirmek.

Merkezlerde uygulanacak tedavi programları, merkezlerin yıllık faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yerinde incelenmesi konusunda çalışmalar yürütecek, tavsiye kararları verecek.

Yönetmelik, 15 Aralık 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Popular Articles