2013-2 KPSS ile THSK Kadrolarına Yerleşen Diyetisyenlerin Dikkatine

0
1127
www.diyetisyenstore.com
2013 – 2 KPSS ile THSK Kadrolarına Yerleşen ve Atamaya Esas Olmak Üzere Evrak Teslim Eden Adaylar içim il içi Yerleştirme Kurası ilan metni

2013 KPSS yerleştirmeleri sonucukurumumuza yerleşen adayların açıktanatamaları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden kişilerin tercihleri alınarak yapılacaktır.

2013–2 KPSS Açıktan Atama için tercih alım işlemleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde http://yonetim.sb.gov.tr/ yer alan PersonelBilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup; 23/12/2013 Pazartesi günü başlayıp, 24/12/2013 Salı günü saat 18:00’da sona erecektir.
2013–2 KPSS Açıktan Atama için tercih yapacak adaylar, öncelikle Sağlık BakanlığıYönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internetadresinde (http://yonetim.sb.gov.tr/) yer alanPersonel Bilgi Sisteminde (PBS) şahsibilgilerini beyan ederek sisteme kayıt olacaklar ve başvurularını bu bilgilerüzerinden yapacaklardır.
Adaylar yerleştirildiği ilde yerleştiği unvan ve branşındaki münhal yerler içerisinden en çok  5 tercihte bulunacaklardır.
Adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tercihlerini yaptıktan sonra tercihlerini gösterirbelgenin çıktısını imzalayıp, bulunduğu ilin veya atandığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüyetkililerine (Halk Sağlığı Müdürü, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, veya Destek Hizmetleri ŞubeMüdürüne) onaylattıktan sonra (onaylayanın adı – soyadı, unvanının belirtilmediği, imzasız ve onaysız belgeler kabul edilmeyecektir.) Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne 25.12.2013 tarihi saat12:00’ye kadar teslim edeceklerdir.
Tercihler sonucu yerleştirme işlemi noter tarafından bilgisayar ortamında tercih ve kura ile KPSS  puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek yapılacaktır. KPSS puanı ve tercihleri aynı olan kişiler arasında kura ile yerleştirme yapılacaktır.
Tercih yapmayanların, yanlış tercihte bulunanların ve tercihlerine yerleştirilemeyen adaylarınyerleştirilmesi noter tarafından bilgisayar ortamında genel kura ile yapılacaktır.
Adaylar, sadece yerleştirildiği ildeki unvan ve branşına uygun kadroları tercih edebileceklerdir. Aksi takdirde tercihleri geçersiz sayılacaktır ve atamaları genel kura ile yapılacaktır.
İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri, 26/12/2013 günü noter tarafından bilgisayar ortamındakura ile yapılacaktır. Kura sonuçları ise kuranın çekildiği gün www.thsk.gov.tr  adresinde ilan edilecektir. Adaylar,  yerleştirildikleri kuruma yapılan atama işlemlerinin tamamlanmasını takiben görev yerine başlayabileceklerdir.
Sorularınız için :atamadb@thsk.gov.tr Tel: 565 56 16-57 78
SIRA TARİH AÇIKLAMA
1 20/12/2013 MÜNHAL YERLERİN İLANI
2 23/12/201324/12/2013 PBS ÜZERİNDEN TERCİH İŞLEMLERİNİNYAPILMASI24/12/2013 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir.
3 23/12/201325/12/2013 PBS ÇIKTILARININ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİMEDİLMESİ
4 26/12/2013 KURA TARİHİ

 

 

Ek1- Tercih Yapacak Aday Listesi

Ek2- Münhal Yerler

mail-grubu