Akdeniz üniversitesi diyetisyen iş ilanı

akdeniz üniversitesi diyetisyen iş ilanı, akdeniz üniversitesi diyetisyenleri, üniversite diyetisyen ilanları, 2020 sözleşmeli diyetisyen iş ilanları, 2020 4b diyetisyen iş ilanları, sağlık bakanlığı diyetisyen alımları, akdeniz universitesi diyetisyen alım sonuçu, akdeniz üniversitesi söleşmeli alım sonuçları

0
2521
www.diyetisyenstore.com

Merhaba Arkadaşlar,

Akdeniz Üniversite sözleşmeli diyetisyen iş ilanı ile ilgili bilgileri aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Bu paylaşımdan önce yakın zaman yayınlamış olduğumuz sözleşmeli diyetisyen iş ilanlarını paylaşmak istedik. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi yönetimini adil / torpil göz etmeden bir duyuru paylaştığı için de ayrıca tebrik ediyoruz.

* Hacettepe Üniversitesi Diyetisyen ilanı için BURAYI tıklayınız.

* Ankara üniversitesi Diyetisyen ilanı için Burayı Tıklayınız. ilanı yayınlamıştır.

* Bugün açıkladığımız Mersin Üniversitesi sözleşmeli diyetisyen iş ilanı için BURAYI,

* Cumhuriyet Üniversitesi için BURAYI,

*İstanbul üniversitesi sözleşmeli diyetisyen iş ilanı için BURAYI tıklayınız.

* KTÜ için açıklanan sözleşmeli diyetisyen iş ilanı için BURAYI

Sizde sitemizde paylaşımlarda bulunmak isterseniz BURAYI tıklayabilirsiniz veya genc.diyetisyenler@gmail.com adresinden bizimle iletişime gecebilirsiniz.

Diyetisyen Ali YÖRÜMEZ – @dytali
Genç Diyetisyenler Editörü
dytali@gmail.com


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 245 (ikiyüzkırkbeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE)
Unvanı Adet Aranan Nitelikler
HEMŞİRE Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
PSİKOLOG 3 Psikoloji Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak.
DİYETİSYEN 2 Beslenme ve Diyetetik Lisans Programından mezun
olmak.
FİZYOTERAPİST 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
* ECZACI 3 Eczacılık Fakültesi Lisans Programından mezun olmak
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 3 PERFÜZYONİST: Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Perfüzyon bölümünden mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine
perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.
1 SAĞLIK FİZİKÇİSİ: Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu
gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.
14 TIBBİ SEKRETER: Yükseköğretim Kurumlarının ön
lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ 12 İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ: Acil Bakım
Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ 8 ANESTEZİ TEKNİKERİ: Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
2 ODYOLOJİ TEKNİKERİ: Odyometri veya Odiometri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
8 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ: Radyoloji,
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
8 RADYOTERAPİ TEKNİKERİ: Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren
Radyoterapi programı mezunu olmak
LABORANT 3 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak
GENEL TOPLAM 226
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Unvanı KPSS Puan Türü Adet Aranan Nitelikler
HEMŞİRE 2018 KPSS (B)
grubu KPSS (P3)
15 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4
yıllık lisans mezunu olmak.
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 2018 KPSS (B)
grubu KPSS (P93)
1 Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri programı mezunu olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 2018 KPSS (B)
grubu KPSS (P93)
3 TIBBİ SEKRETER: Yükseköğretim Kurumlarının ön
lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak.
GENEL TOPLAM 19

A- GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir. Diğer pozisyonlar için 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

* “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak
kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35(otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Online olarak Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit ve Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayitdis web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
3) Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
6) Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7) Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimi ve Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimi personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
9) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
10) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) sırası ile çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine ve Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

mail-grubu