Çalışan annelere döner sermayeden pay yok

saglık personeli, diyetisyen haberleri, beslenme ve diyetetik güncel bilgileri

0
1961
www.diyetisyenstore.com

ÖZGÜR KAYA/Karar Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 İl Sağlık Müdürlüklerine 3710678 sayılı 6 nolu kamu personeli genel tebliği başlıklı bir genelge gönderdi. Süt izni kullanan kadınların çalışmadığı saat olarak işlenmesi ve döner sermaye ek göstergelerinin buna göre hesaplanması istenen genelgede, şöyle denildi:

SKANDAL GENELGE

“Netice olarak söz konusu mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde mazeret izinlerinde geçen sürelerin çalışılmayan gün olarak hesaplanması suretiyle ilgili dönem için mezkur mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

Süt iznini mazeret izni kategorisine sokan zihniyete ne denir açıkçası bilemedim. Komedinin yeni senaryosu Sağlık Bakanlığı’nda oynanmaya başladı. Genelgede kadın sağlık çalışanlarının gittiği süt izinlerinin çalışılmayan zaman olarak görülmesi ve buna göre döner sermaye hesaplanması istendi. Sağlık çalışanları ise genelgeye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Anneliği reddeden kadın yarımdır, eksiktir’ çıkışını ve ‘3 çocuk’ söylemini hatırlatan sağlık çalışanı kadın, “Bir yandan çocuk yapalım nüfus artsın diyoruz, diğer yandan süt izni için döner sermayeden para kesiyoruz. Böyle iş mi olur” dedi. Diğer kadınlar da, süt iznine gidenlerin döner sermayelerinin kesilmesinin doğru olmadığını ifade ederek Bakanlıktan, bu konuyu düzeltmesini istedi.

Sayın Bakan Akdağ’ın bu genelgeden haberinin olduğunu pek düşünmüyorum. Zira Sayın Bakan’ın özellikle doğum yapan çalışan kadınlarımıza karşı son derece hassas bir yapısının olduğunu biliyoruz.

Süt izni diye bilinen, 657 sayılı kanunun 104’üncü maddesinin (D) fıkrasında, “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ

5838 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’un 93. maddessinin birinci fıkrasında yapılan düzenleme ile 28.02.2009 tarihinden itibaren emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarına Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alacakları ve nafaka borçları dışında emeklinin muvafakatı olmadığı sürece haciz konulamaz denir.

İcra müdürlüklerinde görevli memurlar yetkileri olmadığı halde emekli maaşlarına haciz işlemi uygulayarak binlerce emekliyi icra müdürlüklerinin kapılarında neden süründürür anlamak mümkün değil.

Borçlu emeklinin herhangi bir muvafakatı olduğunu gösteren bir yazı olmadan, alacaklının talebi üzerine aylık hesabına haciz konulan emekli; haczi koyduran icra müdürünü şikayet edebilir. Zira, “Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakatı bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir” denilmekte. Bu maddeye göre icra memurunu o yerin Cumhuriyet Savcısına ve icra tetkik merciine şikayet ediniz.

TARIM SİGORTALISINA KOLAY TESCİL

Tarım sektöründe çalışanların sosyal güvencesini sağlayan Tarım Sigortası Sistemi, geçtiğimiz aylarda yapılan yeni düzenleme ile tescili yapılmamış tarım sigortalılarına büyük kolaylık sağlamış oldu.

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyet gösterenlerin ve bu kişilerin hak sahiplerinin, sosyal güvenlik haklarının sağlanması açısından, tarım tevkifatı ve buna dayalı sigortalılık işlemleri önem arz etmektedir. Bu konuda SGK’nın yayımlamış olduğu genel yazıya göre, Kamu Kurum ve Kuruluşları, kooperatifler, birlikler gibi kuruluşlarda kaydı bulunmayanların, tapu kaydı, mirasçılık belgesi, veraset ilamı gibi kayıtlara istinaden tescillerin yapılacağını ve ne şekilde hizmet süresinin kazanılacağını belirlemiş oldu.

Tüm bu işlemler neticesinde kazanılacak olan hizmet sürelerinin, gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri açısından, emekli, dul/yetim aylığı, sağlık sigortası, diğer gelirler gibi sosyal güvenlik konularında önemli kazanımları da beraberinde getireceği, tarım sektörünün özellikle sosyal güvence altına alınması ileriki yıllarda emekli hayali kurmalarına önemli bir katkı sunacak ve binlerce tarım sigortalısının emekli olma hayalinin yeşermesine vesile olacak bir düzenleme hayatımıza girmiş oldu.

Kaynak : http://www.memurlar.net/haber/590214/

mail-grubu