Diyetisyen araştırma görevlisi iş ilanı

diyetisyen araştırma görevlisi, diyetisyen iş ilanları, beslenme ve diyetetik iş ilanları, diyetisyen erzurum

0
1899
ataturk-universitesi-diyetisyen
ataturk-universitesi-diyetisyen
www.diyetisyenstore.com

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ—>SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ—>BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ—>BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI

İlan No : 1021976
İlanın Çıkılacağı yer ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı 70 Yds/Dengi 50
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi 4
Son Başvuru Tarihi
Duyuru Başlama Tarihi

 

Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi

 

Basvuru Yeri : 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
ÖZEL ŞARTLAR
 Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik Bölümünde tezli yükseklisans yapıyor olmak.(2547 Saylı Kanunun 50/d Maddesine Göre Atama Yapılacaktır)
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

 

İSTENEN BELGELER

Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim elemanı alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen ‘’Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’’le belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

Başvurular ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
-Duyurulur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru Formu. (www.atauni.edu.tr adresi DUYURULAR bölümünde bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.

Formda İlan Numarası mutlaka belirtilecektir.)

2. Özgeçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Lisans/ Lisans Üstü Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. Lisans Transkripti (onaylı).

6. ALES  Belgesi.

7. İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
8. Alanında tecrübe belgesi. (Varsa)

9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar  getireceklerdir.)

10.Yabancı Dil Belgesi

11.Nüfus Cüzdan Fotokopisi

12.Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

13. Müracaat edilen ilanın çıktısı

14. Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

15. Lisansüstü eğitim yaptığına daire belge ( İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak (Onaylı olacak)

16. Lisansüstü (yükseklisans, doktora) eğitim yapıyor olma şartı bulunan kadrolarda Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli kararına istinaden azami eğitim süresini aşan öğrenciler müracaat edemeyeceklerdir.

NOT: Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilecek olup iki veya daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular ile istenen evrakları eksik olarak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

mail-grubu