Diyetisyen Öğretim Görevlisi ilanları – İzmir

izmir, diyetisyenara, diyetisen izmir iş ilanları, diyetisyen ögretim görevlisi iş ilanları, ögretim görevlisi iş ilanları, diyetisyen rehberi

0
1409
izmir-diyetisyen-is-ilani

İlan No :1022227 Genç Diyetisyenler Öğretim Görevlisi iş ilanı

EGE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI

mbcdd-dernegi

Kadro Ünvan: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Ales Puanı : 70 (Ales Muaf)
Yds/Dengi : 50
Kadro Sayısı : 1

Duyuru Başlama Tarihi : 20.12.2017
Son Başvuru Tarihi : 08.01.2018
Sınav Giriş Tarihi : 22.01.2018

Başvuru Tipi : Şahsen, Posta
Basvuru Yeri : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://www.ege.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR : Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR
Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.
Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki (Rektörlüğe bağlı bölümler dâhil, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar hariç) öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası beş yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

 

İSTENEN BELGELER

            –   Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe Formu

(http://www.personeldb.ege.edu.tr/d-690/formlar.html )

–   Özgeçmiş / Diplomalar / Transkript  / Lisansüstü Öğrenci Belgesi

–   ALES (son 5 yıla ait)

–  Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen dil belgesi)

–   Nüfus Cüzdan Fotokopisi / 2 adet vesikalık Fotoğraf (6 ay içinde çekilmiş)

–   Askerlik Belgesi

–   Tecrübe Belgesi istenen kadrolar için (SGK Hizmet Dökümü, Hizmet Belgesi, ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)

Not:

1-Başvurular şahsen veya posta yolu ile kadronun bağlı olduğu birime yapılır.

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge içeren başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

2-Ön değerlendirme sonuçları, ilanda belirtildiği tarihte mesai bitimine kadar, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacaktır.

 

3-Atanmaya hak kazanan adaylardan fotokopisi istenen belgelerin asıllarını ibraz etmeleri istenecek olup,

gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak,

atamaları yapılmış ise iptal edilerek haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

mail-grubu