Genç Araştırmacılar için ESPEN Kongresine Katılım Desteği

0
1078
www.diyetisyenstore.com

Genç Araştırmacılar için ESPEN Kongresine Katılım Desteği,

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu 2014 yılından itibaren nütrisyon alanındaki bilimsel çalışma (olgu sunumları hariç) sayısını arttırmak amacıyla ESPEN kongresi katılımlarını destekleme kararı almıştır. Aşağıdaki koşulları yerine getiren 10 genç araştırmacının kongre katılım ücreti, konaklama ve yol giderleri derneğimiz bütçesinden karşılanacak, böylece genç nütrisyonistlerin yurt dışı bilimsel çalışmalarda ülkemizi temsil etmeleri, bilgi ve deneyimlerini arttırma çabaları bir ölçüde desteklenmiş olacaktır.
Bu yıl için ESPEN’e bildiri başvuruları 10.01.2014’ de açılmakta, 04.04.2014 tarihinde son bulmaktadır. Başvuru işleminin KEPAN tarafından kabul edilmesi için “sözlü” veya “poster” sunumunun ESPEN 2014 Kongre Organizasyonu tarafından kabul edilmiş olması gereklidir. Bu nedenle KEPAN’a yapılacak başvurular en geç 15.07.2014 tarihine kadar yapılmalıdır.
BAŞVURU SAHİBİYLE İLGİLİ KOŞULLAR
Başvuru sahibinin KEPAN üyesi olması, başvuru anında 36 yaşından gün almamış uzman, asistan, yüksek lisans veya doktora öğrencisi konumunda olması ve bildirideki ilk 3 isimden birisi olması gereklidir.
Bir kişinin birden fazla çalışması olsa da, sadece tek bir bildiri ile bu destek için başvuruda bulunabilir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ve KOŞULLAR
  1. Çalışmanın Türkiye’de yapılmış olması
  2. Bildirinin Sözlü veya Poster sunum olarak kabul edildiğini gösteren belgenin bir fotokopisi veya basılmış e-mail örneği
  3. Söz konusu araştırmanın özeti (ESPEN’e gönderilmiş olan özetten daha kapsamlı bir özet gönderilebilir)
  4. Birden fazla araştırmacının katılımıyla hazırlanmış bildiriler için yapılan bireysel başvuruda diğer araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir belge
  5. Bir başka kuruluştan destek alıp almadığını belirten başvuru sahibi ve diğer araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir beyan
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği
E-Posta: info@kepan.org.tr
mail-grubu