Kamuoyuna duyurulur

0
1150
www.diyetisyenstore.com

Bilindiği üzere Kamu Hastane Birlikleri 2 Kasım 2012 tarihi itibariyle tüm illerde faaliyete geçmiştir. Aralarında Türkiye Diyetisyenler Derneği’ninde bulunduğu 15 sağlık meslek örgütü ortak bir deklarasyon yayınlayarak Kamu Hastane Birlikleri’ne karşı çıktıklarını belirtmişlerdir. Ancak bu 15 sağlık meslek örgütü arasında Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin de bulunması tüm diyetisyenlerin KHB’ne karşı olduğu anlamına gelmemektedir. Kamuoyu nezdinde ‘diyetisyenler’de KBH’ne karşı algısının oluşabileceği bir çok meslektaşımızı endişelendirmiş olup, bir meslek grubu olarak bir eylemin tarafı olmayı kendimize yakıştıramadığımızı belirtmek isteriz. Bizler diyetisyenler olarak obeziteyle mücadele, yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan hastalıkların önlenmesi, hastalığa özgü beslenme konusunda hastaların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi konularda sağlık ekibinin önemli bir mensubuyuz. Bu amaçla 2007 tarihinde kurulan Genç Diyetisyenler sitesi bilimsel beslenme konusunda kamuoyuna hizmet vermektedir. Sitemizi takip eden ve grubumuzun üyesi olan bir çok meslektaşımız, Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin imzaladığı deklarasyonun hepimizin fikri olmadığını duyurmamızı bizden rica etmişlerdir. Bizlerde meslektaşlarımız adına bu duyuruyu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Bilimsel verilere dayanmayan karşı çıkışlarda adımızın geçmesi bizleri son derece üzmüştür. Kamu hastanelerinde görev alan bir çok meslektaşımız, kamu hastanelerinde dahi çalışmayan derneğimiz yönetim kurulu başkanının birileri tarafından hazırlanan bir deklarasyonun altına bizim adımıza imza atmasına anlam veremediklerini ifade etmişlerdir.

Geçmişte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Yeşil Kart olarak tabir edilen sosyal güvenceye sahip vatandaşlara farklı kalite ve türde sağlık hizmeti sağlanırken, şimdi SGK çatısı altında tüm halkımız eşit kalitede sağlık hizmetine erişebilmektedir. Hatırlanacağı üzere SSK döneminde hem hizmeti sunan hemde finansmanını sağlayan kurum aynıydı ve bu profesyonel sağlık hizmeti finansmanı sağlama açısından son derece bilimsel olmayan bir yöntemdi. Sağlıkta dönüşüm projesinin son adımı olan Kamu Hastaneleri Birliği’nin kurulmasıyla hastanelerin kar eden kurumlar haline dönüştürülmesinin amaçlandığı bu konu hakkında yazılan bilimsel makalelerde ifade edilmektedir. Hastaneler gibi hayati önemi olan kamu kurumlarının zarar etmesi halinde ortaya çıkan mali kaybın hepimizin sırtına yükleneceği çok açıktır. Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin kurulmasıyla oluşabilecek kamu zararının önlenmesi amaçlanmıştır. Henüz yeni kurulmuş ve fiiliyatta ne şekilde işlediğine ilişkin verilerin ortaya konulmadığı KHB’ni peşinen eleştirmenin bilimsellikten uzak olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Diyetisyenler Derneği’ni, başta dernek üyesi meslektaşımız olmak üzere diyetisyenlerin görüş ve onayını almadan bizim adımıza ortaya konulmuş bir deklarasyon gibi algılanabilecek metnin altında yer alan imzasını geri çekmeye davet ediyoruz. Kamuoyuna duyurulur.

mail-grubu