Memura 1 Liraya Öğle Yemeği

0
1092
www.diyetisyenstore.com

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı için memurlardan ne kadar ücret alınacağı belirlendi

MEMURUN YEMEK BEDELİNİN YARISINIDEVLET KARŞILIYOR

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin4. maddesi gereğince, yemek maliyetinin yarısınınaşmamak üzere kurum bütçesine ödenekkonulmaktadır.

Bütçeye konulan miktar ile karşılanamayan kısımmemurlardan alınmaktadır.

MEMUR NE KADAR ÜCRET VERECEK?

Memurun her bir yemek için ne kadar ücret ödeyeceği, her yılı başında yayımlanan Tebliğ ile belirlenmektedir. Bu yılki Tebliğ, 17 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Geçen yılki ve bu yılki rakamlara aşağıda yer verilmiştir. Aşağıdaki tutarlar en az tutarlardır.

Memurlardan; 2013 RAKAMLARI 15/1/2014 tarihinden 14/1/2015tarihine kadar
1) Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 0,95 TL 1,00 TL
2) 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,58 TL 1,66 TL
3) 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,92 TL 2.02 TL
4) 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,47 TL 2,60 TL
5) 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,25 TL 3,42 TL
6) 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,60 TL 3,79 TL
Sözleşmeli personelden; 15/1/2014 tarihinden 14/1/2015tarihine kadar
1) Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.065 TL kadar (2.065TL dahil) olanlardan 1,13 TL 1,19 TL
2) Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.605 TL kadar (3.605TL dahil) olanlardan 1,92 TL 2,02 TL
3) Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL kadar (5.045TL dahil) olanlardan 3,43 TL 3,61 TL
4) Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL üzerinde olanlardan 4,32 TL 4,55 TL

BU TUTARLAR EN AZ TUTARLARDIR

Yukarıda yer verilen tutarlar en az tutarlardır. Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemekservisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.

YEMEK HİZMETİ AYNİ OLARAK YAPILMAKTADIR, ÜCRET VERİLMEMEKTEDİR

Yemek hizmeti, bir hizmet olarak uygulanmaktadır. Ve bu hizmetin verilebilmesi için,
1- Kurumda en az çalışan 50 kişinin olması,
2- yemekhane için elverişli yer bulunması,
3- atamaya yetkili amirin onayı
gerekmektedir.

Yönetmeliğin 3. maddesi şu şekildedir: “Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.”

Tebliği tam metni için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel
mail-grubu