Sabri Ülker Bilim Ödülü Başvuruları Başladı!

0
1104
www.diyetisyenstore.com

Amaç

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın vizyonu, toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişimine katkı sağlayan bağımsız, bilimsel ve kâr gayesi gütmeyen güvenilir, saygın bir kurum olmaktır. Misyonu ise ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel çalışmaları, mevzuatı ve uygulamaları takip etmek, toplumun sağlıklı beslenme ve gıdalar hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması ve eğitim imkânı sağlamak amacıyla üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşları gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde her türlü çalışmayı yapmak ve desteklemektir. Bu çerçevede SÜGAV’ın yol haritası güvenilir bilgi kaynaklarından temin edilen bilgileri toplum faydasına sunmak; sağlıklı beslenme ve yaşam biçimlerini teşvik etmek ve araştırma, eğitim programları ve diğer girişimleri desteklemek şeklindedir.

SÜGAV’ın ana gayesine ulaşmak için çizdiği yol haritasında belirlediği temel başlıklar arasında yer alan “Araştırma ve Eğitim Programlarının Desteklenmesi” misyonu doğrultusunda Sabri Ülker Bilim Ödülü Yarışması düzenlenmiştir.

Sabri Ülker Bilim Ödülü Yarışmasının amacı akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki bilimsel araştırıcıları teşvik etmek ve bilimsel araştırmaların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilimsel çalışmaları desteklemek; bilimsel araştırmaların toplum faydasına sunulmasına katkı sağlamak; toplumun gıdalar, beslenme ve sağlık konularında bilinçlenmesine ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak ve beslenme ve sağlıklı yaşam biçimlerini teşvik eden, uygulanabilir projelerin hayata geçmesini desteklemek şeklinde tanımlanmıştır.

 

Belirtilen evraklar; 1 Mart tarihine kadar sabriulkerbilimodulu@sugav.org adresine ve Kısıklı Cad. Ferah Mah. No:2/4 B. Çamlıca-Üsküdar/İstanbul posta adresine gönderilmelidir.


Başvuru Süreci

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Dokümanlar

Başvuru Formu  www.sabriulkerbilimodulu.org adresinde verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü Başvuru formuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Başvurunun Yapılması

Proje başvuru formu doldurulduktan sonra ve varsa proje ekleri basılı ve ıslak imzalı olarak aşağıdaki adrese son başvuru tarihine kadar ulaştırılmış olmalıdır;

Gönderim Adresi

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı
Kısıklı Mah.Ferah Cad. No: 2/4 B.Çamlıca – Üsküdar / İstanbul

Başvuru formu ve varsa ekleri yukarıdaki adrese posta yolu ile ve  sabriulkerbilimodulu@sugav.org adresine e mail yolu ile de gönderilmelidir.

 

Gerekçe

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın sağlıklı beslenme ve yaşam biçimlerini teşvik etmek ve araştırma, eğitim programları ve diğer girişimleri desteklemek misyonuyla, toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin oluşturulması için bu yarışma düzenlenmektedir.

WHO verilerine göre yetersiz beslenme, anne ve çocuklarda görülen hastalıklar ve yaşam süresinin azalmasına neden olabilecek en önemli unsurlardan birisidir. Aşırı kilo düzeylerinin giderek artması kronik hastalıkların artışıyla ilişkilendirilmektedir. Ergenlerdeki beslenme sorunları çocukluk döneminde başlar ve yetişkinlik döneminde devam eder. Anemi, ergenlik dönemindeki kız çocuklarında önemli bir beslenme sorunudur. Aşırı kilo ve obezitede dünya çapında görülen artış, kamu sağlığı alanında çok önemli bir sorundur. Bunun sonucunda diyabet, kalp-damar hastalıkları ve beslenme rejimine bağlı diğer hastalıklarda dünya genelinde artış görülmektedir. Beslenmedeki temel vitamin ve mineraller, bağışıklık sisteminin ve sağlıklı gelişimin teşvik edilmesi açısından elzemdir. Dünya çapında yaklaşık 2 milyar kişi iyot yetersizliğinden etkilenmektedir ve okul öncesi çağdaki çocukların üçte birinden fazlasında A vitamini yetersizliği vardır. Annelerin yetersiz ve dengesiz beslenmesi, zayıf fetal gelişimine ve hamilelik komplikasyonlarında daha yüksek riske neden olmaktadır. Anne ve çocukların yetersiz beslenmesi dünya çapındaki hastalıkların %10’undan fazlasının nedenidir. WHO’nun çocuk büyüme standartlarıyla karşılaştırıldığında çocukların yaş gruplarına göre kısa boylu olması kronik yetersiz beslenmenin ana göstergelerinden biridir. 2011 yılı verilerine göre, yetersiz besin, vitamin ve mineral açısından zayıf beslenme rejimi, yetersiz çocuk bakımı ve hastalıktan dolayı dünya çapında 165 milyon çocuk bodurdur. Büyüme yavaşlayınca beynin gelişimi de gecikir ve bodur çocuklar öğrenmede zorluk yaşarlar.

Beslenmeye dayalı sağlık sorunları Türkiye’de kentsel bölgelerde obezite, kırsal bölgelerde ise beslenme yetersizliği olarak kendini göstermektedir. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 ön-verilerine göre 0-5 yaş grubu ve 6-18 yaş grubu çocuklarımızın yaklaşık %50’sinde beslenme kaynaklı problemler görülmektedir. Türkiye’de beslenme; bölgelere, mevsimlere, refah seviyesine ve kentsel-kırsal yerleşim yerlerine göre de farklılıklar içermektedir.

mail-grubu