SGK, Malnütrisyon’a dur demek için harekete geçti

0
1080
www.diyetisyenstore.com

SGK, Malnütrisyon’a dur demek için harekete geçti.

Tanıtım toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Yadigar Gökalp İlhan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Sanatçı ve Hekim Ferhat Göçer, politika yapıcılar, Kurum üst yönetimi ve çalışanları katıldı. 2008 yılında Avrupa Birliği’nin resmi politik ajandasına giren ve obezite ile birlikte en önemli halk sağlığı sorunu ilan edilen “malnütrisyon” konusunda bilinç oluşturulması ve malnütrisyonun önlenmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ev sahipliğinde Abbott Nütrisyon’un katkılarıyla “Yaşam için Kalori Sağlık için Koşu” projesi yürütülüyor. Dokuların gereksinimi olan besin ögelerinden yoksun kalması sonucunda yapısal eksiklikler ve organlarda fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkması olarak tanımlanan malnütrisyon, toplumun tüm kesimlerinde görülebilmekle birlikte özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olan bireylerde daha sık karşılaşılan önemli bir halk sağlığı problemi olarak ortaya çıkıyor.

Ülkemizde KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği) tarafından yapılan klinik çalışmaya göre; hastaneye yatış anında değerlendirilen 30 bin hastanın ortalama yüzde 15’inde beslenme yetersizliği olduğu tespit edilmiş ve bu nedenle hastaların hastanede kalma sürelerinin uzayarak, devletin sağlık harcamalarına büyük bir ekonomik yük getirdiği gözlemlenmiştir. Bu kapsamda “Yaşam için Kalori, Sağlık için Koşu” Projesiyle malnütrisyon hastalarının ihtiyaçlarına dikkat çekmek için toplumunun harekete geçirilmesi amaçlanıyor. Yeterli ve dengeli beslenme, nörolojik rahatsızlığı ve gelişim geriliği olan kişilerde; kanser, diyabet, kistik fibroz, diyaliz, crohn, hastalarında ve diğer kronik hastalığı olan bireylerde ise daha da önem kazanıyor.

ŞARLIURFA’DA MALNÜTRİSYONA DUR DENECEK

Bilinçlendirme toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sosyal güvenliklerini sağladığımız vatandaşlarımızın sağlığını korumanın, hastalandıklarında sağlık harcamalarını ödemekten daha önemli bir görev olduğunun altını çizdi. Bakan Çelik, “Ülkemizde açlık çocuklarımız için bir sorun teşkil etmemekte ancak açlığın bir sorun olmadığı ülkemizde maalesef malnütrisyon önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Her şeyden önce doğru beslenen çocukların sağlıklı toplumların temelini oluşturduğunu hatırlatmak istiyorum. 19 Ekim Pazar günü hepinizi yetersiz beslenmenin fazla Şanlıurfa’da “Malnütrisyona Dur” demek için koşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ 5 MİLYON KALORİ”

Abbott Nütrisyon Türkiye’nin Genel Müdürü Elba Rivera, yaptığı konuşmasında, yetersiz beslenmenin çocuklar açısından önemine dikkat çekti. Rivera, “Çocuklar bir ülkenin gelecekleri, yaşlılar ise onlara iyi bir gelecek hazırlamak için hayatlarını adamış insanlardır. Bu iki kitlesine sahip çıkan ülkeler her zaman yükselirler. Abbott firması olarak sizlerden aldığımız cesaret ışığı ve motivasyonla, Bakanlığımız, Değerli bürokratlarımız, Hekimlerimiz, Uzmanlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızda, bugün Malnütrisyon’a karşı mücadelemizde bir devrim başlatıyoruz. Hedefimiz ise 5 milyon kalori” ifadelerini kullandı.

YETERSİZ BESLENENLERİN SAĞLIK HARCAMALARI DAHA FAZLA

Projeye ev sahipliği yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ise, hangi yaş grubundan olursa olsun toplumun yaşam kalitesini arttırmak ve malnütrisyon konusuna çözüm üretmek amacı ile “Yaşam için Kalori Sağlık için Koşu” Projesinin başlatıldığını belirtti. İlhan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kurumumuz tarafından MEDULA veri tabanı kullanılarak yürütülen çalışmalar göstermektedir ki, malnütrisyonlu çocuklara yapılan sağlık harcamaları malnütrisyonlu olmayanlara göre 2,5 kat daha fazladır. Bu aslında büyük bir rakamdır. Malnütrisyona karşı verilecek başarılı bir mücadele, hem çocuklarımızın sağlıklı olmasına ve sağlıklı nesiller yetişmesine hem de sürdürülebilir sağlık bütçesi hedefimize çok büyük katkı yapabilecektir.”

Projenin topluma açılan yüzü ise aynı zamanda kendisi de doktor olan ünlü sanatçı Ferhat Göçer oldu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberin kaynağı: İhlas Haber Ajansı
http://www.memurlar.net/haber/484657/

mail-grubu