Yetişkin Türk Erkeklerinde Obezite Sıklığı

0
2417
www.diyetisyenstore.com

Obes Res Clin Pract. 2011 Jan-Mar;5(1):e1-e78. doi: 10.1016/j.orcp.2010.11.004.

PubMed PMID: 24331008.

YETİŞKİN TÜRK ERKEKLERİNDE OBEZİTE SIKLIĞI, BEL – BOY ORANI VE İLGİLİ FAKTÖRLER

Şahin H, Çiçek B, Yılmaz M, Ongan D, İnanç N, Aykut M, Elmalı F

 

ÖZET: Bu çalışmada obezite sıklığı ve ilişkili risk faktörlerini 20 yaş ve üzeri, Kayseri’nin 11 ilçesinde yaşayan erkeklerde 2007 yılının Temmuz- Ağustos ayları arasında yapılmıştır. 1530 erkek katılmıştır, bunlardan 6 kişi bilgi eksikliği nedeniyle çıkartılmıştır. Vücut ağırlığı , boy , bel ve kalça çevresi ölçülmüştür, veriler bir anket formu ile toplanmıştır. Vücut kitle indeksine göre (BKI) 25.0-29.9 kg/m² fazla kilolu olarak, 30.0 kg/m² ve üzeri ise obezite olarak belirlenmiştir. Bel-kalça oranı (WHpR) >1 ve bel-boy oranı (WHtR) ≥ 0.5 Abdominal obezite olarak kabul edilmiştir. Ki- kare ve lojistik regresyon testleri uygulanmıştır. Beden kitle indeksine göre fazla kilolu ve obezite görülme sıklığı sırasıyla %39.6 ve % 16.9 dur. Obezite yaygınlığı;
WHpR’ye göre %29.9 (50-59 yaşlar arası)
Bel çevresine göre % 50.4 ( 60-69 yaşlar arası)
WHtR’ye göre % 24.8 (40-49 yaş arası) tespit edilmiştir

Lojistik regresyon analizi, 60-69 yaşlarında, üniversiteden mezun olmuş, dul kalmış, obezite risk faktörü bakımından pozitif aile geçmişine sahip olanlarda BKİ ≥25 kg/m² olduğunu ortaya koymuştur.

Sonuç olarak, obezite Kayseri’de ikamet eden erkekler arasında ciddi bir sorundur ve antropometrik ölçümler arasında WHtR daha genç erkeklerde bile sağlıkla ilgili riskleri tanımlamakta basit ve etkili bir göstergedir.

© 2011 Asya Okyanusya Derneği Obezite Çalışması. Elsevier Ltd tarafından yayınlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.

PMID: 24331008 [PubMed]

Kaynakça: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24331008

Yazar Bilgileri

Şahin Habibe: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Çiçek Betül: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Yılmaz Müge: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Ongan Dilek: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
İnanç Neriman: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Aykut Mualla : Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Elmalı Ferhan : Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Merve Kip
Merve Kip

Çeviri: Merve Kip
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi / Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

mail-grubu