Top 5 This Week

Related Posts

2024 yılı için bilim şenlikleri destekleme çağrısı yayımlandı!

Elektronik Başvuru Son Tarihi 29 Şubat 2024 (Saat 17.30) 4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

2024 yılı çağrı dönemi kapsamında gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları: 4007 Bilim Şenlikleri A, B ve C olmak üzere üç kategoriye ayrılması

  • A Kategorisi – Büyük Ölçekli Bilim Şenlikleri
  • B Kategorisi – Orta Ölçekli Bilim Şenlikleri
  • C Kategorisi – Küçük Ölçekli Bilim Şenlikleri

Destek miktarları ve kapsamında güncellemeler yapılması, Görev alma kotalarında düzenlemeler yapılması, Paydaş protokol kriterlerinde güncellemeler yapılması, 9.Dönem için şenlik sloganı belirlenmesi. 22 Ocak itibariyle http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacak başvuruların onay ve elektronik imza süreci 29 Şubat 2024 (saat 17.30) tarihine kadar tamamlanabilecektir.

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Çağrı Metni, 4007 Proje Hazırlama Kılavuzu ve başvuru formları için tıklayın. E-imza ile ilgili sorunlarınız için eimza@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Başvuru süreci ve programlar ile ilgili sorularınız için bt4007@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Popular Articles