DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİCİSİ İŞ İLANI

0
1075
www.diyetisyenstore.com

DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİCİSİ

İŞ İLANI

İlan Yayın Tarihi: 18 Nisan 2013
İş Pozisyonu: Değişim Yönetimi Eğiticisi
Başvuru Kabul Bitişi: 06 Mayıs 2013 Çalışma Süresi: 2 Yıl (Görevlendirme süresi 2015 yılının başına kadar devam edecek, gerekli görülmesi halinde geçici görevlendirme süreleri uzatılabilecektir.)
Çalışma Biçimi: Geçici Görevli Görev Yeri: Ankara
   Kurum: Sağlık Bakanlığı                                                   E-posta: degisimyonetimibasvuru@saglik.gov.tr
  Organizasyon Birimi:  Değişim Yönetimi Genel KoordinatörlüğüDeğişim yönetimi alanında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmak ve Bakanlık bünyesinde değişim yönetimi kapasitesi oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’na Değişim Yönetiminin II. Fazında görev almak üzere “Değişim Yönetimi Eğiticisi” alınacaktır. İlanda belirtilen kriterler açısından değerlendirilen ve CV’leri uygun bulunan eğitici adayları ile yüz yüze görüşmeler yapılacaktır. Görüşmeler sonucunda Değişim Yönetimi Eğiticisi olarak belirlenen 20 kişiye görevini yerine getirebilmesi amacıyla aşağıdaki eğitimler verilecektir: 

Eğitimler

Süre

Yer

Yaklaşık Maliyet

Değişim Yönetimi Sertifika Eğitimi

(3 gün, Gerekli görülmesi halinde)

Türkiye

1600 + KDV

Değişim Yönetimi Eğitici Eğitimi

(3,5 gün)

(ABD’de veya Türkiye’de)

3500 $ + KDV

 Eğiticinin Eğitimi

(4 Gün)

Türkiye

1200 TL + KDV

Bakanlığın Yeni Yapısı Oryantasyon Eğitimi

(1 gün)

Türkiye

(*) Adaylar arasından “Eğitimci” olarak seçilen kişilerin eğitim ücretleri Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

Değişim Yönetimi Eğiticileri yukarıda ifade edilen eğitimleri aldıktan sonra, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının merkez ve taşra birimi çalışanlarına yönelik değişim yönetimi eğitimlerini verecekler, topladıkları geribildirimleri rapor haline getirip sunacaklardır.

 

 Görevler / Sorumlulukları
Değişim Yönetimi Eğiticisi, Değişim Yönetimi Genel Koordinatörüne bağlı olarak aşağıdaki görevleri ve sorumlulukları gerçekleştirir:ü  Değişim yönetimi sürecinde çalışanlar ile çalışanlara değişim yönetimi koçluğu yapacak olan yöneticilerin eğitim ihtiyacına yönelik mevcut durum değerlendirmesi yapar. Değerlendirme sonucuna göre değişim yönetimi eğitimlerini planlar ve Bakanlık üst yönetiminin kararı doğrultusunda bu eğitimleri gerçekleştirir.

ü  Değişim yönetimi süreci boyunca yönetici ve çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirme içerikli eğitimler hakkında değerlendirmeler yaparak ve Bakanlık üst yönetimine öneriler sunar.

ü  Gerçekleştirdiği eğitimlerin ölçme ve değerlendirmesini yaparak Bakanlık üst yönetimine raporlar.

ü  Diğer Eğitimcilerle bilgi, deneyim ve materyal paylaşımında bulunur.

ü  Tüm eğitimler boyunca üretilen “eğitim materyallerini ve kullanımını” bir Rehber Dokuman hazırlayarak kurumsal hafızaya dönüşümünü sağlar.

ü  Verdiği eğitimlere katılanlardan ve iş ilişkileri kapsamında edindiği izlenimleri önerileri de içerecek şekilde Bakanlık üst yönetimine raporlar ve sunar.

ü  Değişim Yönetimi Eğiticisi yukarıda ifade edilen tüm görevleri yerine getirirken gerekli koordinasyonu ve bilgilendirmeyi yapma konusunda Değişim Yönetimi Genel Koordinatörlüğü Eğitim Uzmanına karşı sorumludur.

 • Değişimin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalara eğitimler ve eğitim materyalleri ile katkıda bulunur.
Nitelikler
 Eğitim: 

Üniversitelerin her hangi bir bölümünden en az lisans düzeyinde eğitim almış olmak.

 

Diğer Eğitimler:

 • · Tercihen MS Ofis Programlarını (Excel, Word, Powerpoint, MS Project vb.) iyi düzeyde kullanabilmek
Deneyim:Adayların aşağıdaki deneyimlerden en az birine sahip olması gerekmektedir. Bunlar:
·  Sağlık Bakanlığı merkez ya da taşra teşkilatında en az 5 yıllık orta ya da üst düzey yöneticilik yapmış olmak.

 • Daha önce yetişkin eğitimi yapmış olmak tercih sebebidir.
Yabancı Dil:

 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak. (Adayların İngilizce dil bilgisi mülakat esnasında değerlendirilecektir.)
 Yeterlilikler:

 • İletişim yeteneği gelişmiş
 • Eğitim vermeye yatkın
 • İlişki yönetimi konusunda kendini geliştirmiş
 • Takım çalışmasına uyum becerisi gelişmiş
 • Sağlık Bakanlığı mevzuatına hakim
 • Bakanlığın değişim yönetimi süreci ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi,
 • Gözlem yeteneği gelişmiş
 • Eleştirel bakış açısına sahip
  • İş motivasyonu yüksek
  • Sunum tekniklerine hakim, adaylar tercih edilecektir.

 

Diğer Gereklilikler:

 • Seyahat engeli olmamak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4’ün A fıkrasında ifade edilen şartlara haiz olmak

 

Başvurular e-posta yolu ile yapılacaktır.

 

 

mail-grubu