Diyetisyen Araştırma Görevlisi ilanı – İstanbul

diyetisyen araştırma görevlisi ilanı, diyetisyenara, diyetisyen istanbul iş ilanları, genç diyetisyenler, ögretim görevlisi diyetisyen, istanbul üniversitesi

0
1459
www.diyetisyenstore.com

İlan No :1022464 → Genç Diyetisyenler Akademik Diyetisyen İş İlanları

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ—>SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ—>BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

diyetisyenstore-logoKadro Ünvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Ales Puanı : 70
Kadro Sayısı : 1
Yds/Dengi : 50 

Son Başvuru Tarihi : 09.01.2018
Sonuç Açıklama Tarihi : 23.01.2018
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.01.2018

Basvuru Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı, Şirinevler Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, No:22, İKÜ Şirinevler Kampüsü, Pk.34510, Bahçelievler, İstanbul.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.iku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR : Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Beslenme ve Diyetetik Alanında Tezli Yüksek Lisans Öğrenimine Devam Ediyor Olmak.

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan İlan Numarası, Fakülte ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim GSM İle E-Mail ve İkamet Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

3. Fotoğraflı özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)

4. E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Belgesinin Fotokopisi,

*E-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Lisans Mezuniyet Belgelesinin Noter Tasdikli Sureti, Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Belgesinin Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Teslim Edilmesi Zorunludur.

*E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,

5. Transkript Belgelerinin Fotokopileri,

6. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

7. Merkezi Sınav (ALES) sonuç belgesi ve YÖK tarafından kabul edilen veya eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavı sonuç belgesi,

8. E-Devlet Üzerinden Resmi Kuruma Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)

*E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,

9. Varsa yayınlanmış veya yayın kararı olan bilimsel çalışmalar,

10. Yabancı ülkelerden alınan diploma belgelerin suretleri ile yeminli mütercim tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgeleri,

11. Başvuru belgeleri ile ilgili sorular için yetkililere ait iletişim bilgileri:

Sn. Behice YAKUT,  e-posta adresi: b.yakut@iku.edu.tr, Tel. No. (0212) 498 46 48

*Önemli Not: Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge içeren başvurular dikkate alınmayacaktır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.
mail-grubu